Sınıf  :  İLKÖĞRETİM 8
   Ders :  T.C. İNKILAP TARİHİ
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.1. Kuva-yi Milliye işgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir. Kuva-yi Milliye aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kalkmıştır?

A) TBMM'nin açılmasıyla
B) Temsil heyetinin kurulmasıyla
C) Düzenli ordunun kurulmasıyla
D) Misak-i Milli'nin kabulüyle


2. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Fransızlar aşağıdaki hangi yöremizi işgal etmişlerdir?

A) Adana
B) İzmir
C) Antalya
D) İzmit


3. Aşağıdaki hangi savaş Yunanlılar ile kurtuluş savaşı içersinde yaptığımız savaş-lardan biri değildir?

A) Kütahya-Eskişehir Muharebesi
B) I İnönü Muharebesi
C) Sakarya Meydan Muharebesi
D) Çanakkale Savaşı
4. Mustafa Kemal hangi gelişme sonucu TBMM tarafından 5 Ağustos 1921'de baş komutan seçilmiştir?

A) II. İnönü savaşının kazanılması
B) Kütahya-Eskişehir muharebelerimizden ordumuzun Sakarya'nın doğusuna kadar geri çekilmesi
C) Büyük taarruz ve baş komutanlık meydan savaşını kazanması
D) Lozan barışının imzalanması

5. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A) Yunan taarruz gücünün kırılması
B) Türk ordusunun II. Viyana Kuşatmasından beri süren geri çekilmesinin sona ermesi
C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasının imzalanması
D) Fransa ile Ankara Antlaşmasının imza-lanması


6. TBMM'nin uluslar arası alanda huku-ken tanınması hangi gelişme ile gerçekleşmiştir?

A) Londra Konferansı
B) Lozan Antlaşması
C) Amasya Görüşmesi
D) Sevr Antlaşması


7. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" hükmü ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?

A) 1921 Anayasası
B) 1876 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1982 Anayasası


8. Muharebeler döneminde yunanlıların yaptığı her saldırının amacı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Anadolu'daki Rumların haklarını savunmak
B) Sevr Antlaşmasının uygulanmasını sağla-mak
C) Ege Denizine hakim olmak
D) Trakya Bölgesini işgal etmek


9. I. İnönü Muharebesi sırasında Türk ordusunu zor duruma düşüren isyan aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Demirci Mehmet Efe İsyanı
B) Pontus Rum Ayaklanması
C) Şeyh Eşref Ayaklanması
D) Çerkez Ethem Ayaklanması


10. Kurtuluş savaşı sırasında imzalanan Ateşkes ve Barış antlaşmaları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Mondros-Sevr
B) Mudanya-Sevr
C) Mudanya-Lozan
D) Mondros-Lozan

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.