Sınıf  :  İLKÖĞRETİM 8
   Ders : T.C. İNKILAP TARİHİ
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.1. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal'in 9. ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesinde etkili olmamıştır?

A) İstanbul hükümetinin onu İstanbul'dan uzaklaştırmak istemesi
B) Padişah tarafından daha önceden tanınan birisi olması
C) Aldığı görevleri yerine getiren bir subay olması
D) İstanbul hükümetinin kurtuluş savaşını başlatmak için göndermesi


2. Kuva-yi Milliye'nin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yurdumuzu düşmanlardan temizlemiştir.
B) İşgalleri yavaşlatmış yer yer durdurmuştur.
C) Milli güçlere zaman kazandırmıştır.
D) İsyanların bastırılmasında rol oynamıştır3. M. Kemal Sivas Kongresinin yapılacağını nerede duyurmuştur?

A) Samsun'a Çıkışında
B) Havza Mitinginde
C) Amasya Genelgesinde
D) Erzurum Kongresinde


4. Amasya Genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olamaz?

A) Ulusal Kurtuluş Savaşının gerekçesi belirlenmiştir
B) Milli sınırlarımız çizilmiştir.
C) Millet iradesine önem vermiştir.
D) Kurtuluş Savaşının yöntemi belirlenmiştir.
5. Yurdumuzdaki Milli Cemiyetler nerede birleştirilerek tek isim altında toplanmıştır?

A) Amasya Genelgesinde
B) Erzurum Kongresinde
C) Amasya Protokolünde
D) Sivas Kongresinde
6. Manda ve Himaye kesin olarak aşağıda-kilerden hangisinde reddedilmiştir?

A) Sivas Kongresinde
B) Erzurum Kongresinde
C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
D) Amasya Tamiminde7. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde görüşülen konulardan biri değildir?

A) Azınlık hakları
B) Boğazlar
C) Ulusal irade
D) Milli sınırlar


8. I. Doğu meselesi çözümlendi
II. Yeni bir devlet anlayışı fikir ortaya çıktı.

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Erzurum Kongresi
B) Amasya Genelgesi
C) Misak-ı Milli Kararları
D9 Sivas Kongresi

9. I. Erzurum Kongresi
II. Sivas Kongresi
III. Amasya Genelgesi
IV. Amasya Görüşmeleri
V. İstanbul'un işgali

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş-tir?
A) I-II-III-IV-V         B) II-IV-III-V-I         C) III-I-II-IV-V         D) III-I-IV-II-V

10. Mustafa Kemal ile Amasya görüşmelerini yapan İstanbul hükümeti ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Damat Ferit Paşa hükümeti -Enver Bey
B) Ali Rıza Paşa hükümeti-Salih Paşa
C) Ahmet İzzet Paşa hükümeti-Refet Bey
D) Salih Paşa hükümeti-Bekir Sami Bey

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.