Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  TARİH
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1.Aşağıdaki devletlerden hangisinin I. Dünya Savaşına katılmasıyla Osmanlı-Alman kara bağlantısı sağlanmıştır?

A) Sırbistan
B) Avusturya-Macaristan
C) Romanya
D) Bulgaristan
E) Yunanistan

2.I. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı devleti Bulgarlar ile birlikte başarılı savunma savaşları yapmıştır
B) Osmanlı ve Alman birlikleri Bükreş dolaylarında ortak savaşlar yapmıştır
C) Osmanlı orduları Makedonya'da Fransızlar ile savaşmıştır
D) Osmanlı orduları Galiçya'da müttefiklerine yardım amacıyla savaşmıştır
E) Romanya'daki savaşlarda Osmanı ordularına M. Kemal komuta etmiştir.

3.Aşağıdaki olayların hangisinin I. Dünya savaşının başlamasına neden olan sonuçlar doğurduğu söylenemez?

A) Fransız ihtilali
B) Coğrafi keşifler
C) Sanayi inkılabı
D) Bolşevik ihtilali
E) Silahlanma yarışı

4.Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya savaşından sonra ilk defa kurulan devletlerden biri değildir?

A) Estonya
B) Çekolslavakya
C) Mitvanya
D) Yugoslavya
E) Lehistan (Polonya)

5.I. Dünya Savaşında Osmanlının toprak aldığı tek devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) Yunanistan
C) Rusya
D) Fransa
E) Romanya

6. Milli Mücadele yanlısı olarak aşağıda verilen cemiyetlerin hangisinin izlediği yol diğerlerinden farklıdır?

A) Trakya-Paşaeli Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trabzon Muhfaza-i Hukuk Cemiyeti
E) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

7.I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti'nin aşağıda verilen politikalardan hangisini izlemesi "Topraklarının Jeopolitik ve stratejik önemi nedeniyle savaştan uzak duramayacağı" imajını uyandırmıştır?

A) Boğazları savaşan devletlere kapatması
B) Tarafsızlığını ilan etmesi
C) Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması
D) Genel Seferberlik ilan etmesi
E) Fransız ve İngilizler ile görüşmeler yapması

8.Aşağıdaki cephelerden hangisi Kanal Cephesi'nin devamı niteliğindedir?

A) Irak
B) Filistin
C) Hicaz
D) Yemen
E) Kafkasya
   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.