pan style='mso-tab-count: 1'>           b) 9                 c) 7                  d) 12               e) 4


yandaki kalansız bölme işleminde bölüm bölünenin 16 katına eşittir. (a0)   

4.                            Buna göre b böleni kaçtır?(1989-1)

a)0,08           b) 0,0725        c) 0,0625         d) 0,05            e) 0,0125


5.      aaa5a biçimindeki beş basamaklı bir sayının rakamları toplamı en az kaçtır?

 

a)10              b) 9                 c) 8                  d) 7                 e) 6


6.      a, b, c sıfırdan farklı birer tamsayı olmak üzere 1000c + 100b + a toplamı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

 

a)a0bc           b) cb0a            c) abc0            d) c0ba            e) bc0a


7.      Karekökleri doğal sayı olan iki basamaklı iki sayının karekökleri toplamı 10 ise , bu sayıların en büyüğü kaçtır?

 

a)81              b) 64               c) 36                d) 49               e) 25


8.      İki basamaklı bir sayının birler basamağındaki rakam sayısal değer bakımından 6 küçültülür , onlar basamağındaki rakam      x         kadar büyütülürse  sayı 24 arttığına göre  x    sayısı kaçtır?

 

a)1                b) 2                 c) 3                  d) 4                 e) 5


9.      Her biri en az dört basamaklı 7 sayı vardır. Bu sayılardan her birinin birler ve onlar basamağındaki rakamları sayısal değerleri bakımından 2 arttırılır , yüzler ve binler basamağındaki rakamları sayısal değerleri bakımından 1 azaltılırsa bu 7 sayının toplamı ne kadar azalır?

 

a)7532          b) 7534           c) 7546            d) 7547           e) 7551


10.      Ardışık beş çift sayının toplamı 160 dır. En büyük ile en küçük sayının toplamı kaçtır?

 

a)36              b) 60               c) 62                d) 64               e) 38   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.