Sınıf  :  ÖSS
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  SAYILAR
   Hazırlayan:  ÜMİT EMRE

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1) İki basamaklı ab ve ba sayıları veriliyor. (ab)2 - (ba)2 = 297 olduğuna göre a2 - b2 = ?


A) 2
B)3
C)6
D)9
E)11

2) İki basamaklı (ab) sayısının b katı, (ba) sayısının a katından 7 fazladır. Buna göre ab kaçtır?

A) 25
B) 24
C) 34
D) 52
E) 61

3) a pozitif bir çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam bölünebilir?

A) a2 + a
B) 10a +4
C) 4a2 +2
D)4a + 2
E) 2a + 2

4) 25! 'in sonunda kaç tane sıfır vardır?

A) 10
B) 4
C) 6
D) 8
E) 9

1) a e N'dir. 360.x = a3 eşitliğini sağlayan en küçük x sayısı nedir?

A) 150
B)90
C) 45
D) 75
E) 60

6) a, 3'den n'ye kadar ( 3 ve n dahil) tüm tam sayıları gösterdiğine göre
2a - 1 şeklindeki bütün tamsayıların toplamı nedir?

A) n2 +n -7
B) n2 - 4
C) n2
D) (n+3)2
E) (2n-1)2

7) 2, 3, 4, 6 rakamları ile kaç tane dört basamaklı tek sayı yazılabilir?

A) 4
B) 24
C) 12
D) 64
E) 3

8) a,b,c,d 0 olan birer rakamdır. a>b , c>d ve a + b = 5 , c - d = 5 ise a + b + c + d toplamının en büyük değeri nedir?

A) 10
B) 14
C) 16
D)18
E) 19

9) x ve y birer doğal sayı olmak üzere ; x2 + 1 + y(y + 1) toplamı bir tek doğal sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çifttir?

A) y + 1
B) x + 1
C) y
D) x + y
E) x + 2y

10) İki rakamlı bir sayıdan bu sayının rakamları yer değiştirilerek elde edilen sayı çıkartıldığında 63 elde ediliyor. Bu sayının rakamları farkı kaçtır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.