Sınıf  :  ÖSS
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  SAYILAR
   Hazırlayan:  ÜMİT EMRE

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1) abc ; 4 ve 5 ile bölünebilen bir sayıdır. Buna göre ac + cb toplamı kaçtır?


A) a
B) 0
C) b
D) 1
E) 2

2) 7a3b dört basamaklı sayısı 15 ile bölünebilen bir sayıdır. Buna göre "a" yerine gelebilecek sayılar toplamı nedir?


A) 7
B) 9
C) 12
D)15
E) 17

3) x , y , z , t pozitif tamsayılar olmak üzere ; x.y = 112 , y.z = 80 ,
y.t = 128 eşitlikleri veriliyor. y sayısının en büyük değeri için x + z + t toplamı kaç olur?

A) 18
B) 20
C) 24
D)27
E) 30

4) a ve b farklı pozitif tam sayılar olmak üzere ; 4x = 5y ve z = x + y olduğuna göre "z" tamsayısının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

5) Kenar uzunlukları 50m ve 120m olan dikdörtgen şeklindeki düz bir tarla kare şeklindeki parsellere bölünecektir. Bu tarlada en az kaç parsel bulunur?
A) 60
B) 81
C) 86
D) 90
E) 96

6) a ve b pozitif tamsayılar olmak üzere ; ( 6a + 4 ) ve ( 9b + 1 ) ;aynı sayıyı göstermektedir. Buna göre a + b' nin en küçük değeri nedir?
A) 7
B)12
C) 13
D) 14
E)15

7) 3x3 + 2x + 5 sayısının "x" tabanına göre yazılışı nedir?

A) 3025
B) 325
C) 3105
D) 3205
E) 3125

8) (21)a = (29)b olduğuna göre a + b kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

9) (242)5 = ( 200)x olduğuna göre x'in değeri kaçtır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

10) ab iki basamaklı bir doğal sayıdır . a < 4 < b ve ba - ab = 27 ise bu şartları sağlayan kaç ab sayısı yazılabilir?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.