Sınıf  :  ÖSS
   Ders : Matematik
   Konu: Bölünebilme
   Hazırlayan:  ÜMİT EMRE

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1)abc biçimindeki üç basamaklı sayı 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Bu sayı için c = 3a olduğuna göre mümkün olan kak farklı b vardır?

 

A) 10         B) 7     C) 5     D) 4     E) 3


2)x doğal sayısı 3 ile bölünebildiğine göre aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır?

 

A) x           B) x2    C)    D)    E) 3x


3)a, b ,c pozitif birer tam sayı olmak üzere a = 2c ve  dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

 

A) c tektir              B) a tektir        C) c çifttir        D) b çifttir        E) b tektir


4)abc üç basamaklı sayısı 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyor. 9 ile tam bölünebildiğine göre          a + b toplamının alabileceği değerler toplamı nedir?

 

A) 32         B) 24     C) 34        D) 33        E) 54


5)x,y,z doğal sayılar olmak üzere ; x.y=23 , y.z = 7 olduğuna göre x + y + z toplamının değeri nedir?

 

A) 34         B)33    C)32    D) 31   E) 30

 


6)0,575.103 + 3,71.103 ifadesinin 9 ile tam bölünebilmesi için ifadeye hangi sayı eklenmelidir?

 

A) 4           B)5      C) 6     D) 7     E) 8

 


7)20 basamaklı 44444....444 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

 

A) 8           B) 7     C) 6     D) 5     E) 4

 


8)a,b,c birer pozitif tam sayıdır. 7a = 11b ve c = 5a olduğuna göre b’nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

 

A) 9           B) 8     C) 7     D) 6     E) 5

 


9)5a8b dört basamaklı sayısı 45 ile tam bölünebildiğine göre a’nın alacağı değerler toplamı kaçtır?

 

A) 17         B)14    C) 18   D) 13   E) 15

 


10)1xyx dört basamaklı sayısı 15 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x + y ‘nin en büyük değeri en küçük  değerinin kaç katıdır?

 

A) 8           B)6      C) 5     D)13    E) 4

    
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.