Hazırlayan  :  Erdem Çankaya
   Ders :  Matematik
   Konu:  BASAMAK KAVRAMI

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- İki basamaklı AB , BA , AA, BB sayıları veriliyor.    oranı kaçtır?

 

A) 1        B) 2         C) 3         D) 4        E) 5


2- İki basamaklı bir doğal  sayı rakamları toplamının 7 katıdır. Bu sayının rakamları toplamı en çok kaçtır?

 

A) 3        B) 6         C) 9         D) 12      E) 15


3-    423423423  / 423    (bölme)   işleminde bölüm kaç basamaklıdır?

 

A) 3        B) 4         C) 5         D) 6        E) 7


4- AB ve BA  ikişer basamaklı iki sayıdır.    AB – BA = 45 ise  A+B en çok kaçtır?

 

A) 17      B) 16       C) 15       D) 13      E)12


5- aaa , bbb , ccc  üçer basamaklı üç sayının rakamları toplamı 1443 ise a+b+c toplamı kaçtır?

 

A) 10      B) 11       C) 13       D) 14      E) 15


6-  abc – cba = x95  ise x=?

 

A) 2        B) 3         C) 4         D) 5        E) 5

 


7- (32)77 . (3125)77  çarpımı kaç basamaklıdır?

 

A) 389    B) 388     C) 387     D) 386    E) 385

 


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.