Hazırlayan  :  Erdem Çankaya
   Ders :  Matematik
   Konu:  BÖLÜNEBİLME

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


 1- Üç basamaklı 34A sayısı 2 ile bölünebilen bir sayıdır. A yerine hangi rakam gelebilir?

A) 6        B) 5         C) 4         D) 3

 


2- Hangisi 3 ile kalansız bölünebilir?

A) 1999  B) 1998   C) 1997   D) 1996

 


3- 42A sayısı üç basamaklı 3 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır.Buna göre A nın alabileceği rakamlar toplamı kaçtır?

A) 18      B) 19       C) 20       D) 21

 


4- Hangisi 4 ile tam bölünebilen bir sayıdır?

A) 1234  B) 7122   C) 9420   D) 9986

 


5- Üç basamaklı 9AA sayısının 4 ile tam bölünebilmesi için A nın alabileceği rakamlar toplamı kaçtır?

A) 15      B) 14       C) 13       D) 12

 


6- Dört basamaklı 97A2 sayısı 4 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Buna göre Anın alacağı rakamların toplamı kaçtır?

A) 19      B) 20       C) 21       D) 25

 


7- 132A dört basamaklı 5 ile bölünebilen bir sayıdır. A kaç farklı değer alabilir?

A) 1        B) 2         C) 3         D) 4

 


8- (4321)9 + (253)2 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 0        B) 1         C) 2         D) 3

 


9- (254326)2 x (4357)3 çarpımının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 4        B) 3         C) 2         D) 1

 


10- Üç basamaklı 7AB sayısı 15 ile bölünebilen bir tek sayıdır. A nın alacağı farklı değerler kaç tanedir?

A) 5        B) 4         C) 3         D) 2

    
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.