Hazırlayan  :  Erdem Çankaya
   Ders :  Matematik
   Konu:  DOĞAL SAYILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- 90 onluk + 8 onluk + 7 birlik toplamı hangisine eşittir?

A) 105    B) 987     C) 995     D) 996


2- Beş basamaklı 43267  sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 20      B) 21       C) 22       D) 23


3- Altı basamaklı 853421 sayısı içerisindeki 4 ün sayı değeri ile 2 nin basamak değeri toplamı kaçtır?

A) 402    B) 204     C) 24       C) 6


4- Dört basamaklı 9835 sayısı içerisindeki 9 un sayı değeri ile 8 in basamak değeri toplamı kaçtır?

A) 908    B) 809     C) 98       D) 89


5- “ Beş milyar kırk sekizmilyon ikiyüz bin bir” sayısının rakamlarla ifade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5048200001                     B) 548200001

C) 54820001                          D) 5004820001


6- “Üç trilyon üçyüz milyar üç milyon bin bir”  sayısı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

A) 30033001001                   B) 33003001001

B) 33003001001                    D) 3300003001001


7-  “4300252008” on basamaklı sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırküç milyar iki yüz elli iki bin sekiz

B) Dört milyar üç yüz milyon iki yüz elli iki bin sekiz

C) Kırk üç milyon iki yüz elli iki bin sekiz

D) Dört trilyon üç yüz milyar iki milyon elli iki bin sekiz


8- “3215678900015”  on üç basamaklı sayısının okunuş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç trilyon iki yüz on beş milyar altı yüz yetmiş sekiz milyon dokuz yüz bin on beş

B) üç milyar iki yüz on beş milyon altı yüz yetmiş sekiz bin on beş

C) Otuz iki milyar beş yüz atmış yedi milyon yedi yüz seksen dokuz bin on beş

D) Üç yüz yirmi bir milyar beş yüz atmış yedi milyon seksen dokuz bin on beş


9-  “143256897654” on iki basamaklı sayısı içerisinde milyarlar bölüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 143    B) 43       C) 432                     D) 325


10-  7 basamaklı 6432513 sayısı içerisindeki yüz binler basamağındaki rakam kaçtır?

 

A) 6        B) 4         C) 3         D) 2   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.