Hazırlayan  :  Erdem Çankaya
   Ders :  Matematik
   Konu:  NOKTA, DOĞRU, DÜZLEM, UZAY, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- Farklı düzlemlerde bulunup kesişmeyen doğrulara ne ad verilir?

A) Aykırı doğrular              B) Paralel doğrular

C) Çakışık doğrular             D) Birbirine dik doğrular


2- İki düzlemin kesiştiği noktalar kümesi aşağıdaki geometrik kavramlardan hangisini belirtir?

A) nokta                B) doğru    C) ışın    D) doğru  parçası


3- Bir doğrunun bir düzleme göre  durumu kaç farklı biçimde olabilir?

A) 1        B) 2         C)3          D) 4


4- Şekildeki   ve  doğrularının kaç ortak noktası vardır?

 

A) 1        B) 2         C) 3         D) sınırsız


5-    ise şekildeki doğruların kaç ortak noktası vardır?

A) 0        B) 1         C) 2         D) sınırsız


6- AB ve CD doğruları çakışıktır. Buna göre kaç ortak noktaları vardır?

 

A) 1        B) 2         C) 3         D) sınırsız


 

 

7- A ve C düzlemleri paraleldir. Şekle göre hangisi söylenemez?

 

A) A Ç B= d         B) B Ç C = m

C) A// B                 D) A // C


8- Bir doğru ve dışındaki bir nokta aşağıdaki kavramlardan hangisini belirtir?

 

A) nokta        B) doğru parçası  C) düzlem              D) uzay


9- Paralel iki düzlemden birine dik olan doğrunun diğer düzleme göre durumu hakkında ne söylenebilir?

A) Düzleme diktir
B) Düzleme çakışıktır
C) Düzleme paraleldir.        
D) Düzlemi eğik biçimde bir noktadan keser


10- Şekle göre hangisi yanlıştır?

 

A)            B)

C)   D)   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.