Hazırlayan  :  Erdem Çankaya
   Ders :  Matematik
   Konu:  KÜMELER

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1-  

(CÈA) Ç (CÈB) kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 1        B) 2         C) 3         D) 5


 

2-(AÇB) È (BÇC) È (AÇC) 

kümesinin liste yöntemi ile yazılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) {2,3,6}  B) {3}        C) {2,3,4}  
D)
{2,3,4,6}


3- A-B = {3,4} , A= {3,4,5,6} ve      AÈB = {3,4,5,6,7} kümeleri veriliyor. Buna göre     B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {5,6,7}              B) {5,7}                  C) {6}                    D) {6,7}


4-  AÇB¹ ,s(A) = 7  ve s(B) = 5 ise AÈB en çok kaç elemanlıdır?

A) 12      B) 11       C) 10       D) 9


5-Şekle göre hangisi doğrudur?

A) AÇB= A         
B) A
ÈB= B          
C) A
ÈB= A         
D) A-B=
{c,d}


6- Aşağıdaki sayılardan hangisi bir kümenin alt küme sayısı olabilir?

 

A) 12      B) 24       C) 32       D) 48


 

7- 255 tane öz alt kümesi bulunan küme kaç elemanlıdır?

 

A) 9        B) 8         C) 7         D) 6


8- A-B , AÇB , B-A kümelerinin eleman sayıları sırasıyla 1,3,2 dir. Buna göre AUB kaç elemanlıdır?

 

A) 1        B) 2         C) 4         D) 6


9- AÇB kümesinin alt kümelerinin sayısı 4’tür.     

     s(A-B)=1 , s(B-A)= 2 ise s(AUB)  kaçtır?

A) 4        B) 5         C) 6         D) 7


10- 40 kişilik bşr grupta piyano çalabilenler 18 kişi, bağlama çalabilenler 16 kişi, her ikisini çalabilenler 4 kişidir. Buna göre bunlardan birini çalamayanlar kaç kişidir?

 

A) 7        B) 8         C)9          D) 10   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.