Hazırlayan  :  Erdem Çankaya
   Ders :  Matematik
   Konu:  KÜMELER

   Bu testin süresi 5 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1-  A-B , B kümelerinin eleman sayıları sırayla 3 ve 8 dir. Buna göre AÈB kaç elemanlıdır?

 

A) 8        B) 9         C) 10       D) 11


2- İngilizce ya da Almanca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan 30 kişilik bir grupta İngilizce konuşabilenler 18 kişi, Almanca konuşabilenler 17 kişidir. Buna göre her iki dili konuşabilenler kaç kişidir?

A) 5        B) 6         C) 7         D) 8


3- A= {8,7,6}   ve B= {6,5,4} kümeleri veriliyor. Buna göre A – B kümesi hangisidir?

A) {8,7}                 B) {6}    

C) {5,4}                 D) {8,7,6,5,4}


4-

A) s(A)=2             B) s(C)= 3              C)  s(B) = 1            D) C Ì B


5-

    C kümesinin elemanlarının liste yöntemi ile yazılışı hangisidir?

A) {a,b}       B)  {a,b,c}  
C)
{a,b,c,d} D) {b,c}


6- s(AÈB)= 17           s(A-B) =7              s(B-A) = 3   ise AÇB kaç elemanlıdır?

A)  6       B) 7         C) 8         D) 9


7- A-B kümesi 2 elemanlı        BÇA kümesi 3 elemanlı       B-A  kümesi 4 elemanlıdır. Buna göre AÈB  kaç elemanlıdır?

A) 5        B) 6         C) 8         D) 9


8-

 Şekle göre hangisi doğrudur?

A)  s(AÇB) = 4    B)  s(A)= 4           
C)  A
ÌB D)  s(AÈB) =5


9- A= {1,2,3,4} kümesine göre hangisi yanlıştır?

A) s(A) =4            B) {1,2} Ì A         C) 1 Î A                D) {3,4} Î A
   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.