Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  DOĞAL TAM SAYILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1-  x sayı tabanını göstermek üzere (410)x= 150 eşitliğinde x nedir?

 

A) 5        B) 6         C) 7         D) 8        E) 9


2- a ve 7 sayı tabanı olmak üzere, (121)a =(100)7 eşitliğinde a kaçtır?

 

A) 3        B) 4         C) 5         D) 6        E) 8


3- 5 sayı tabanını göstermek üzere (4321)5 + (124)5 toplamının 5 tabanındaki yazılışı nedir?

 

A) 10000                B) 4440                  C) 1000                  D) 4444                  E) 4400


4- 7 sayı tabanında yazılabilen 3 basamaklı en büyük sayı ile en küçük 3 basamaklı tek sayının toplamı aynı tabanda kaçtır?

 

A) 1000               B) 100          C) 1100          D) 110           E) 10000


5- x sayı tabanı olmak üzere (201)x =33 ve (ab2)x= 46 olduğuna göre a . b çarpımı kaçtır?

 

A) 2              B) 3              C) 4             D) 5         E) 6


6- x = 11, y= 12 ve (22a) üç basamaklı sayıdır. (1xy)13 < (22a) eşitsizliğini sağlayan kaç tane a değeri vardır?

 

A) 1             B) 2            C) 3           D) 4         E) 5


7- (abc)6 sayısında a nın değeri 1 artar ve b nin değeri 3 azalırsa sayı onluk tabanda ne kadar artar?

 

A) 15              B) 16             C) 17          D) 18            E) 20


8- (aa)3= (x)a ise x nedir?

 

A) 100            B) 1000      C) 110         D) 1100      E) 111


9- 6 tabanında rakamları farklı üç basamaklı 4 farklı sayının toplamı (3042)6 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en az kaçtır?

 

A) 100          B) 101        C) 102     D) 123          E) 132


10- (144)a=64 eşitliğinde a kaçtır?

 

A) 4            B) 5           C) 6          D) 7         E) 8   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.