Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  DENKLEMLER

   Bu testin süresi 5 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- 3x – 10 < 0 eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı vardır?

 

A) 3                        B) 4                        C) 5                        D) 6


2-  eşitsizliğinin gerçel sayılardaki (R deki) çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) x < 12                B) x > 12 C) x ≤ 12 D) x ≥ 12


3-  A (-1, -2) noktası koordinat düzleminde hangi bölgededir?

 

A) 1. bölge            B) 2. bölge            C) 3. bölge            D) 4. bölge


4- A(a ,-2) noktasının y eksenine göre simetriği B(-3 , 6) ise a+b toplamı nedir?

 

A) -5                      B) -1                       C) 1                        D) 5


5- Aşağıdakilerden hangisi, y=3x – 6 denklemli doğrunun grafiğidir?

A)

B)

C)

D)
   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.