Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  ÇEMBERLER

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1-

Çemberde 0 merkezdir. s(Â)=370 olduğuna göre s(B) açısı kaç derecedir?

 

A) 53                      B) 52                      C) 51                      D) 50


2-Yukarıdaki O merkezli çemberde  ise  kaç derecedir?

A) 124                    B) 125                   
C) 126                    D) 127


3-Yukarıdaki O merkezli çemberde verilenlere göre   kaç derecedir?

A) 40                      B) 50                     
C) 60                      D) 70


4- Alanı 154 cm2 olan bir dairenin çevresi kaç cm dir?
 alınacak)

A) 24                      B) 26                      C) 44                      D) 56


5-Şekildeki O merkezli çemberde  ve  ise taralı alan kaç cm2’dir?  alınacak)

A) 11                      B) 12                      C) 13                      D) 14


6-Çapı 12 cm olan bir dairenin çevresi kaç cm’dir? alınacak)

A) 18                      B) 24                      C) 30                      D) 36


7-Yanal alanı 48 cm2 ve yüksekliği 4 cm olan silindirin bütün alanı kaç cm2dir?

A) 64                      B) 72                      C) 80                      D) 96


8- Bir silindirin hacminin yanal alanına oranı 2 olduğuna göre silindirin yarı çapı kaçtır?

 

A) 2                        B) 4                        C) 6                        D) 8


9- Hacmi 2826 cm3 olan silindirin yüksekliği 9 cm dir. Bu silindirin taban dairesinin yarı çap uzunluğu kaç cm dir.?  alınacak)

 

A) 10                      B) 12                      C) 15                      D) 18


10- Taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 8 cm olan silindirin yanal alanı kaç cm2dir?

 

A) 200,96               B) 190,96               C) 180,96               D) 170,96   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.