Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  ORAN ORANTI YÜZDELER

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- Aşağıdaki oran çiftlerinden hangisi bir orantı değildir?

 

A)             B)              C)              D)


2-  orantısındaki x in değeri kaçtır?

 

A) 13      B) 10       C) 8         D) 4


3-  orantısı verildiğine göre  kaçtır?

A) 4        B) 5         C) 6         D) 7


4- a ile b ters orantılıdır. A=4 iken b=12 ise a=8 iken b kaçtır?

 

A) 24      B) 12       C) 6         D) 3


5-  x ve y doğru orantılıdır. x=12 iken y=8 ise y=12 iken x kaçtır?

 

A) 18      B) 16       C) 8         D) 4


6- Aynı nitelikte 4 işçi günde 16 sandalye üretebiliyor. Aynı nitelikteki 6 işçi günde kaç sandalye üretebilir?

 

A) 24      B) 18       C) 12       D) 8


7- Bir havuzu aynı nitelikte 4 musluk 15 saatte dolduruyorsa aynı nitelikte 6 musluk kaç saatte doldurur?

 

A) 12      B) 10       C) 8         D) 6


8- Bir tarlayı 36 işçi günde 8 saat çalışarak 12 günde işliyorsa 48 işçi günde 9 saat çalışarak kaç günde işler?

 

A) 11      B) 10       C) 9         D) 8


9-  oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) %65  B) %52   C) %48   D) %45


10- 54 sayısı 360 sayısının yüzde kaçıdır?

 

A) 25      B) 18       C) 15       D) 12   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.