Hazırlayan  :  Aykut Sert
   Ders :  Matematik
   Konu:  Açılar

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- 

Şekildeki ABCD paralel kenarının alanı 48 cm2 ve E noktası [DC] nın üzerinde herhangi bir nokta ise taralı alan kaç cm2dir?

A) 12              B) 16               C) 20               D) 24

2-

Yukarıdaki şekilde ABCD bir paralel kenardır. [DE], ADC açısının açıortayıdır. 1EB1=5cm ve 1BC1=4cm olduğuna göre 1DC1 uzunluğu kaç cmdir?

A) 8              B) 9               C) 10               D) 13

3- Bir köşegen uzunluğu 8 cm olan karenin alanı kaç cm2 dir?

A) 16             B) 32              C) 48              D) 64

4-

Yukarıdaki şekilde verilen ABCD bir dik yamuktur. 1AD1= 6 cm ve yamuğun alanı 36 cm2 olduğuna göre a+c toplamı kaç cm dir?

A) 12               B) 14               C) 16               D) 18

5-

Yukarıdaki ABC üçgeninde 1AB1=1AC1, 1AH1=6 cm ve 1HC1= 2cm dir. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

A) 12             B) 16              C) 18              D) 20   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.