Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  BAĞINTILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- A= {0,1,2,3,4,5,6,7,8} kümesinde tanımlanan          

     b = {(x,y) ½y=3x-1 ; xÎA, yÎA} bağıntısının hangi özelliği vardır?

A) Yansıyan         B) Simetri              C) Ters simetri

D) Geçişken          E) Yansıyan ve Simetri


2- ( x2 , x-2 ) = ( y , -1) olduğuna göre y kaçtır?

A) –2      B) –1      C) 0         D) 1        E) 2


3- s(AÇB) = 4     s( AxC) = 16    ve                 

     s[(AxC) Ç (BxC) ] =8 olduğuna göre , s( C ) kaçtır?

A) 2        B) 4         C) 6         D) 8        E) 10


4- A= {a,b,c,d}  ve AÌB  olduğuna göre aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi BxA olamaz?

A) (a,a) B) (c,d)   C) (e,d)   D) (b,a)  E) (a,e)


5- b : A B   ve b-1 = {(a,a) , (b,b) , (c,b), (a,c)} olduğuna göre b aşağıdakilerden hangisidir?

A) {(a,a) , (b,b) , (a,c), (b,c)}

B) {(a,a) , (b,b) , (b,c), (c,a)}

C) {(a,a) , (b,b) , (c,c)}

D) {(a,b) , (a,c) , (c,b)}

E) {(a,a) , (b,b) , (c,c), (b,c), (c,a)}


6- A= {0,1,2} kümesinde tanımlı kaç tane bağıntı vardır?

 

A) 8        B) 16       C) 32       D) 64      E) 94


7- A Æ olup A’ dan A’ ya  236 tane simetrik bağıntı yazılabileceğine göre A’ nın eleman sayısı kaçtır?

 

A) 6        B) 8         C) 10       D) 12      E) 14


8-  A= {1,2,3,4}    

      B= {(1,1), (1,2) , (2,3) (3,3) , (4,4)} olduğuna göre  b bağıntısı yansıma, simetri, ters simetri, ve geçişme özelliklerinden kaçına sahiptir?

A) 0        B) 1         C) 2         D) 3        E) 4


9-  A= {x: 1< x £ 3, xÎR}

      B= {1,2,3}  olduğuna göre , AxB kümesinin  oluşturduğu noktaların koordinat sistemindeki görüntüleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

E)
   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.