Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  DOĞAL TAM SAYILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır?

 

A) 3 2 + 5 7             B) 53 + 35               C) 7 4 – 36                     
D) 25 . 636               E) 34 + 23


2- Her harf farklı rakamı göstermek üzere üç basamaklı abc, def, klm, sayıları veriliyor. Bu sayıların toplamı en çok kaç olabilir?

A)1962   B) 1978        C) 1998       D) 2357        E) 2556


3- Üç basamaklı bir doğal sayının yüzler ve onlar basamağındaki rakamlar arasındaki fark 7 dir. Bu rakamların yerleri değiştirildiğinde elde edilen sayı ile ilk sayı arasındaki fark kaçtır?

 

A) 630    B) 450        C) 360           D) 180    E) 90


4- Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 254 olduğuna göre eksilen sayı kaçtır?


A)127     B) 134          C) 142           D) 156        E) 164


5-  x, y, z  farklı rakamlar olmak üzere;  4.x + 3.y + 5.z ifadesinin en büyük değeri kaçtır?

 

A) 44      B) 60            C) 72            D) 86        E) 98


6- Rakamları farklı iki basamaklı 4 farklı sayının toplamı 333 ise bu sayıların en küçüğü en az kaçtır?

 

A) 40      B9 41           C) 42             D) 43          E) 44


7- olup a ve b tam sayılardır.    3a – 4b nin alabileceği en büyük kaçtır?

 

A) 9        B) 10           C) 11             D) 13         E) 16


8-  x ve y pozitif tam sayılardır. 4x+3y =42 eşitliğini sağlayan tüm x tam sayılarının alabileceği değerler toplamı nedir?

 

A) 16      B) 18             C) 24             D) 29            E) 32


9- x, y, z pozitif tam sayılardır. 3x +4y +z =42 eşitliğini sağlayan x in en büyük tam sayı değeri kaçtır?

 

A) 9        B) 10            C) 12            D) 13          E) 14


10- İki basamaklı 14 doğal sayının birler basamağındaki rakam 1 azaltılıp, onlar basamağındaki rakam 1 arttırılırsa, bu 14 sayının toplamı ne kadar artar?

 

A) 70      B) 82            C) 96            D) 114         E) 126   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.