Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  DOĞAL TAM SAYILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- abc

   -bac

     360

Yukarıdaki çıkarma işleminde (abc) ve (bac) üç basamaklı sayılardır. a+b+c toplamı en çok kaç olur?

A) 18      B) 23       C) 27       D) 30      E) 32


2- abc

    bca

 + cab

  2220

a,b,c birbirinden ve sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere yukarıdaki toplama işleminde (abc) sayısının en küçük değeri kaçtır?

A) 129    B) 389     C) 479     D) 578    E) 677


3- a ve b pozitif tam sayılardır. a3 + b3 tek ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) a2 + b2 çift sayıdır.          B) 3.a + 2.b tek sayıdır

C) ab-1 çift sayıdır.    D) a2 – b2 4 ile bölünürE) a+b tek sayıdır


4- Dört basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur?

A) 4        B) 5         C) 6         D) 7        E) 8


5- x, y ÎN    x ¹ y   ve  x+y = 18 ise  x.y toplamının en büyük değeri kaçtır?

A) 32      B) 45       C) 72       D) 80      E) 81


6- x,y ÎN , x¹y ve x.y=36 ise x+y toplamının en küçük değeri kaçtır?

A) 37      B) 20       C) 15       D) 13      E) 12


7-           olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayı olabilir?

A) 3b+c                 B) 5b+2a                C) 3c+5a                D) b+4a                 E) b+c


8- (xxx) ve (yyy) üç basamaklı sayılardır.     ise x.y çarpımı kaçtır?

A) 6        B) 8         C) 10       D) 12      E) 14


9-  ifadesinin bir tam sayı olabilmesi için x in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır?

A) 12      B) 10       C) 8         D) 6        E) 4


10-   ifadesinin bir doğal sayı için alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır?

A) 4        B) 6         C) 8         D) 10      E) 12   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.