Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  DOĞAL TAM SAYILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1- Üç basamaklı bir sayının rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A) 3        B) 15       C) 21       D) 24      E) 28


2- Aşağıdaki sayılardan hangisi tektir?

A) 522-517                       B) 37+76                          C) 0!+1!+2!+3!+....+n!

D)                   E) 320 + 203


3- A= 19+22+25+ .........+70 toplamında ardışık terimlerin farkı sabit olduğuna göre A kaçtır?

 

A) 801    B) 757     C) 711     D) 693    E) 672


4- 6.11+ 9.15+ 12.19+ .....+51.71 toplamını oluşturan terimlerin ikinci çarpanı 1 er arttırılırsa toplam ne kadar artar?

 

A) 521    B) 456     C) 372     D) 314    E) 210


5- x ve y birer tamsayıdır.   (-1)x+y + (-1)x+3y – (-1)3xy + (-1)xy+2             işleminin sonucu kaçtır?

 

A) –4      B) –2      C) 0         D) 2        E) 4


6- 2!+4!+6!+ ......... +80! sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

 

A) 4        B) 5         C) 6         D) 7        E) 8


7- 7! = x ise (9!-8!) ifadesinin x türünden eşiti nedir?

 

A) 8x      B) 16x     C) 49x     D) 64x     E) 81x


8- 48! sayısının sağdan kaç basamağı sıfırdır?

 

A) 12      B) 10       C) 8         D) 6        E) 4


9-  (52!-1) sayısının sondan kaç basamağında 9 rakamı vardır?

 

A) 12      B) 10       C) 8         D) 6        E) 4
   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.