Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  DOĞAL VE TAM SAYILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1-  Fransa’dan 16, Fas’dan 48, Polonya’dan 56 kişilik 3 öğrenci grubu bir gezi için ülkemize geliyorlar. Bir odada sadece aynı ülke öğrencilerinin kalması ve her odada eşit sayıda öğrenci olması isteniyor. Buna göre en az kaç oda gerekir?

A) 13      B) 14       C) 15                      D) 16                      E) 17


2- 100 kg lık 135 kg lık ve 150 kg lık çuvallarda sırasıyla ve pirinç bulunmaktadır. Bunlar birbirine karıştırılmadan poşetleniyor. Bu iş için en az  kaç poşete ihtiyaç vardır?

 

A) 43      B) 47       C) 50                      D) 65                      E) 77


3- Bir okuldaki öğrenciler beşerli altışarlı ve yedişerli sıraya geçtiklerinde her seferinde 4 öğrenci dışarıda kalmaktadır. Bu okulda en az kaç öğrenci vardır?

 

A) 64      B) 144     C) 184                    D) 204                    E) 214


4- OBEB (x,y)= 14

     OKEK (x,y)=280 olduğuna göre x,y nin kaç tane tam böleni vardır?

A) 14      B) 30       C) 42                      D) 56                      E) 60


5- Bir traktörün arka ve ön tekerleklerinin çevreleri sırasıyla 425 cm ve 255 cm’dir. Bu traktör dururken tekerlekler işaretleniyor. Traktör harekete başlayıp tekerlekler ilk kez işaretli konuma geldiğinde küçük tekerlek kaç devir yapmış olur?

A) 3        B) 4         C) 5                        D) 6                        E) 7


6-  kesirleri ile tam bölünen en küçük doğal sayı kaçtır?

A) 24      B) 35       C) 42                      D) 48                      E) 70


7- Boyutları 6 cm, 8 cm, ve 95 cm olan tuğlalardan kaç tane kullanılmalıdır ki boyutu en küçük olan içi dolu bir küp elde edilsin?

 

A) 2400  B) 2100   C) 1800                  D) 1500                  E) 1200


8- Boyutları 496 cm ve 288 cm olan bir odayı kare fayanslarla döşemek istiyoruz. En az kaç fayans gerekir?

 

A)288     B) 324     C) 496                    D) 558                    E) 621


9- Boyutları 4,8 metre, 3,6 metre ve 2,4 metre olan bir depoya küp şeklinde koliler konacaktır. En büyük hacimli kaç tane koli konabilir?

 

A) 12      B) 24       C) 36                      D) 48                      E) 60


10– Boyutları 4cm, 6cm ve 12 cm olan tuğlalarla küp oluşturmak istiyoruz. En az 700 tuğla kullanılarak yapılan bir küpe ne kadar tuğla gider?

 

A) 750    B) 850     C) 900                    D) 950                    E) 1000   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.