Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  DOĞAL TAM SAYILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..


1-85, 102, 238 sayılarını bölen en büyük sayı kaçtır?

 

A) 51      B) 42       C) 34                      D) 28                      E) 17


2- 9 ile bölündüğünde 5, 15 ile bölündüğünde 11 kalanını veren sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A) 45      B) 86       C) 130                    D) 174                    E) 218


3- Ortak katlarının en küçüğü 140 olan farklı eki doğal sayının toplamı en çok A, en az B olduğuna göre A-B farkı kaçtır?

 

A) 183    B) 165     C) 140                    D) 113                    E) 72


4- Bir torbadaki misketler üçer üçer, dörder dörder ya da beşer beşer sayıldığında hiç misket artmıyor. Bu torbadaki misket sayısı 225 den az olduğuna göre en çok kaç tane misket vardır?

 

A) 60      B) 90       C) 120                    D) 180                    E) 240


5- 56 ile a sayılarının obeb i 14 okek i 168 ise a kaçtır?

 

A) 28      B) 34       C) 42                      D) 84                      E) 112


6- x=5! + 6!              y=7! – 6!             olduğuna göre x ile y nin ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır?

 

A)32       B) 62       C) 96                      D) 120                    E) 144


7- A=4x+2 = 7y+5 = 8z+6 ve A,x,y,z  N ise A’nın 450 den büyük en küçük değeri kaçtır?

 

A) 456    B) 474     C) 500                    D) 528                    E) 556


8- 6,8ve 9 ile bölündüğünde 4 kalanını veren en küçük pozitif tam sayının rakamları çarpımı kaçtır?

 

A) 14      B) 28       C) 42                      D) 48                      E) 54


9- 8 e bölündüğünde 3 kalanını 6 ya bölündüğünde 5 kalanını veren en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 35      B) 41       C) 53                      D) 75                      E) 83


10- A doğal sayısı 10,12 ve 16 ya bölündüğünde sırasıyla 6,8,ve 12 kalıyor. A’nın en küçük değeri kaçtır?

 

A) 66      B) 118     C) 156                    D) 206                    E) 236   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.