Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  DOĞAL VE TAM SAYILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1- 25 sayısının sağına kaç sıfır konursa elde edilen sayının 160 tane tam sayı böleni olur?

 

A) 3        B) 4                        C) 5                        D) 6                        E) 7


2- x ve y doğal sayıları için 5x . 4y doğal sayısı 11 basamaklı en küçük sayı iken x+y kaçtır?

 

A) 10      B) 12                      C) 15                      D) 17                      E) 20


3- 640 . a= b3 eşitliğinde a ve b doğal sayılardır. (a+b) toplamının en küçük değeri kaçtır?

 

A) 10      B) 20                      C) 70                      D) 80                      E) 140


4- a ve b birer rakam ve a<b olmak üzere dört basamaklı, 9 ile bölünebilen 98ab biçiminde kaç tane sayı yazılabilir?

 

A) 4        B) 5                        C) 6                        D) 7                        E) 8


5- 0!+2!+4!+ ...... +48! toplamının 24 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 3        B) 4                        C) 6                        D) 12                      E) 15


6- 27!+28! toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

 

A) 115    B) 124                    C) 145                    D) 256                    E) 299


7- 98a7b beş basamaklı bir tek sayıdır. Bu sayının 55 ile tam bölünebilmesi için a yerine hangi rakam gelmelidir?

 

A) 5        B) 4                        C) 3                        D) 2                        E) 1


8- a43b sayısının 36 ile tam bölünebilmesi için a yerine gelebilecek en küçük rakam kaçtır?

 

A) 5        B) 4                        C) 3                        D) 2                        E) 1


9- a528b beş basamaklı sayısı 30 ile tam bölünebildiğine göre a rakamı kaç farklı değer alır?

 

A) 1        B) 2                        C) 3                        D) 4                        E) 5


10- ab6c dört basamaklı sayısı 4 ile tam bölünüyorsa c nin alacağı değerler çarpımı kaçtır?

 

A) 0        B) 8                        C) 12                      D) 16                      E) 24   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.