Hazırlayan  :  AYKUT SERT
   Ders :  Matematik
   Konu:  DOĞAL TAM SAYILAR

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1- a ve b birer rakam olmak üzere a=5+b iken (ab) iki basamaklı sayısı (ba) iki basamaklı sayısından ne kadar fazladır?

 

A) 18      B) 27                      C) 36                      D) 45                      E) 54


2- x ve y doğal sayılardır. 5x+2y-35=0 koşulunu gerçekleyen x doğal sayılarının toplamı kaçtır?

 

A) 10      B) 13                      C) 16                      D) 20                      E) 24


3- x,y,z sıfırdan farklı birer doğal sayı ve     4x=3y  2y=z

olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) x<y<z         B) x<z<y        C) z<x<y       D) y<x<z    E) z<y<z


4-  ifadesini doğal sayı yapan a tam sayıları kaç tanedir?

 

A) 2        B) 3                        C) 4                        D) 6                        E) 8


5- x ve y birer çift sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır?

 

A) B)          C)              D)         E)


6- a3+a negatif bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi pozitif bir tam sayıdır?

 

A) a        B) a2+b3                          C) a5                                   D) –a4                    E) –a3


7- x,y,z Z+ olmak üzere bu sayılar arasında bağıntısı varsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) x tek sayıdır     B) x çift sayıdır     C) y tek sayıdır     D) z çift sayıdır    
E) y çift sayıdır


8- a,b,c  Z olmak üzere a<b<c ve 3a+5b+c= 183 ise a nın en büyük tam sayı değeri kaçtır?

 

A) 17      B) 18                      C) 20                      D) 21                      E) 23


9- x,y,z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. 3x+4y+5z= 102 ise a nın en büyük tam sayı değeri kaçtır?

 

A) 21      B) 24                      C) 27                      D) 30                      E) 33


10- Farklı 5 tane iki basamaklı doğal sayının toplamı 202 dir. Bu sayılardan 3 tanesi 52 den küçük değilse en büyük sayı en çok kaçtır?

 

A) 76      B) 80                      C) 86                      D) 96                      E) 99   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.