Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. f(x) = (5a-10)x+(b-3)x2+7 sabit fonksiyon ise ab nedir?

A) 9        B) 3         C) 2         D)      E) 8


2. A= {a, b, c} aşağıdakilerden hangisi A da tanımlı bir denklik bağıntısıdır?

A) {(a,a), (a,b), (b,b)}

B) {(a,b), (a,a), (b,b), (c,c)}

C) {(a,b), (a,b), (b,b)}

D) {(a,a), (a,c), (c,a), (b,c)}

E) {(a,a), (b,b), (b,c), (c,b), (c,c)}


3.             (4x-1, 3y)=(16,9)    x+y=?

A) 3        B) 5         C) 6         D) 7        E) 8


4.  S(A)=7              S(B-A)=4 olduğuna göre S(AÈB)=?

 

A) 4        B) 7         C) 8         D) 10      E) 11


5.             a,b,cÎ olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) a>b>c       B) c>b>a       C) c>a>b       D) a>c>b       E) b>a>c


6. a.b<0      b.c>0    a.b.c<0 ise a,b,c nin işaretleri sıra ile ne olur?

 

A) -,-,-         B) -,+,+           C) -,-,+            D) -,+,-          E) +,+,+


7. 5x=4 ise 125x nedir?

 

A) 64      B) 32       C) 28       D) 20      E) 16


8. işleminin sonucu nedir?

A)           B)           C) –1            D)            E) 1


9.  a pozitif bir sayı olduğuna göre  aşağıdakilerden hangisi negatiftir?

 

A) a-2            B) –(-a)3                C) a-3               D) a-1      E) –a2


10.  işleminin sonucu kaçtır?

A)          B) 0             C)            D)           E)   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.