Sınıf  :  İLKÖĞRETİM 7
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. 10.102.105.100 işleminin sonucu nedir?

A) 1010
B) 100
C) -108
D) 108

2. (-1) x = -1 x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz.

A) 3
B) 195
C) 171
D) 170

3.   +  +  işleminin sonucu nedir?

A)                      B) -                    C)                      D)0

4. Hangi seçenekte verilen işlemin sonucu yanlıştır?
A) 4-+3=4

B) 23-(-5).2-8+5(-2)=0

C) -+ =0

D) -+ =


5. .a.= .. eşitliğinde a’nın eşiti nedir?
A)                    B)                      C)                      D)

6. Mutlak değerleri 5 olan tamsayıların çarpımı kaçtır?

 

A) -25                      B) 25                    C) 0                        D) 1


7. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi  rasyonel sayısına denktir?

A)                   B)                   C)                    D)

8. .-işleminin sonucu nedir?

A) -2                 B)                      C)                      D) 2

9.  işleminin sonucu nedir?


A) 2                        B) –6                      C) –2                      D) 3

-

 

-

 

-

 
10.                 çıkarma işlemine göre K-R kaçtır?


A) 14                      B) 16                       C) 15                      D) 18


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.