Sınıf  :  İLKÖĞRETİM 7
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  DOĞAL SAYILAR

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. 3-(-5)+(-14)-(18) işleminin sonucu nedir?

 

A) –24                    B) –20                    C) 24                      D) –32


2. |-7|, 3, 5, -19, -11, |8|, 0 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak yazılmıştır?
A) –19 < - 11 <
|-7| < 0 < 3 < 5 < |8|

B) |8| < |-7| < -19 < -11 < 0 < 3 < 5

C) –19 < -11 < 0 < 3 < 5 < |-7| < |8|

D) 0 < -19 < -11 < |-7| < 3 < 5 < |8|


3.ile arasında olan rasyonel sayı hangi seçenekte verilmiştir?

A)                    B)                    C) -                  D)

4.  a yerine hangi doğal sayı yazılmalıdır?

A) 6                        B) 3                        C) 5                        D) 4

5.   21:3-(-15)+2.3+(-15) =? İşleminin sonucu nedir?


A) –17                   B) 13                      C) 14                      D) 17


6. Sayı doğru üzerinde +1’e eşit uzaklıkta olan her hangi iki tamsayının toplamı neye eşittir?

A) 0                        B) –1                      C) 3                        D) 2


7.   –10 tamsayısının kendi mutlak değeri ile çarpımının yarısı kaçtır?

 

A) 50                      B) –50                    C) 100                    D) –200


8.   +13 ile –13 arasında bulunan tamsayıların toplamı neye eşittir?

 

A) –169                 B) 169                    C) 0                        D) 5458


9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) < -         

B) -<-

C) <                        

D) ->0


10. (-2)4+34+10 işleminin sonucu nedir?

 

A) 98                      B) 97                       C) 66                      D) 65   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.