Sınıf  :  İLKÖĞRETİM 6
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1.  sıralamasının doğru olabilmesi için a’nın alabileceği değerler nedir?

A) {4,5}                 B) {3,4,5}              C) {5}                    D) {1,2,3,4}


2.  işleminin sonucu?

A)                      B)                    C)                    D)


3. (9x100)+(7x10)+(3x1)+(7x)+ (2x) şeklinde çözümlenmiş olan ondalık sayıyı bulunuz?

A) 9,7372               B) 97,37                 C) 973,72               D) 973,702


4. A ve B birer küme ve s(AUB) =5 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A ve B olabilir?

A) A= {2,5,3}       B= {4,6}B) A= {2,5,3} C) A= {5,3}           B= {5,3,7}

D) A= {Æ,2}         B= {2,3,4,5}


5. Bir sepette 150 ile 200 tane arasında fındık vardır. Bu fındıklar 4’er, 6’şar ve 7’şer sayıldığında hep 3 fındık artıyor. Buna göre sepette kaç fındık var?

A) 171                    B) 174                    C) 177                    D) 187


6. Bir manifaturacı, bir top kumaşın önce ’sini, daha sonra ’ini satıyor ve geriye 38 m kumaş kalıyor. Buna göre topta kaç m kumaş vardır?

A) 350                    B) 380                    C) 420                    D) 400


7.              =? İşleminin sonucu nedir?
     
A) 1                        B)                   C)                    D)

8. Üç fıçıda sırasıyla 72, 84 ve 120 litre yağ vardır. Bu yağlar fıçılarda hiç kalmaması koşuluyla eşit hacimli kutulara doldurulacaktır. En az kaç kutu gereklidir?

A) 12                      B) 13                       C) 17                      D) 23


9. 278573 sayısındaki 7 rakamının basamak değerleri toplamı nedir?

 

A) 7070                  B) 7007                   C) 70070 D) 77


10. Bir sayı 17’ye bölündüğünde bölüm 10, kalan 13 oluyor. Bu sayı kaçtır?

 

A) 170                    B) 183                    C) 30                      D) 150   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.