Sınıf  :  İLKÖĞRETİM 6
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. A={Dört ayaklı, uçan insanların kümesi}
    B={Ayda yaşayan insanların kümesi}
A ve B kümeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) A= Æ
B) AUB=Æ
C) s(A)+s(B)=1
D) s(A)+s(B)=0

2. "Yirmi beş milyar dörtyüz bin dokuz yüz üç" sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25.004.000.904
B) 25.000.400.903
C) 25.409.030.000
D) 25.400.903.000

3. "On bin doksan dokuz" dan sonra hangi sayı gelir?

A) 10.100
B) 11.000
C) 10199
D) 11.100

4. 171, 173, 174,178,1710 üslü doğal sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 171<173<174<178<1710

B) 1710<178<174<173<171

C) 173<174<171<178<1710

D) 171<178<1710<173<174

5. (5x108) + (6x107) + (4x105) + (7x102) + (9x100) üslü biçimde çözümlenmiş olan sayı nedir?

A) 56.040.709

B) 506.040.079

C) 560.400.709

D) 500.640.790

6. 72+103+18 işleminin sonucu kaçtır?

A) 1014

B) 1015

C) 1067

D) 1050

7. (10111)2 : ikilik sistemde verilen bu sayının onluk düzende karşılığı kaçtır?

A) 31

B) 22

C) 23

D) 25

8. 346 sayısının beşlik sayma düzeninde karşılığı nedir?

A) (2341)5
B) (3241)5
C) (1452) 5
D) (5432) 5

9. 985.450 sayısının binler basamağındaki rakamın sayı değeri 4 artırılırsa, sayı nasıl değişir?

A) 4000 azalır
B) 400 artar
C) 4000 artar
D) Sayı değişmez

10. Üç basamaklı, en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır?

A) 800
B) 899
C) 887
D) 898


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.