Sınıf  :  İLKÖĞRETİM 5
   Ders : MATEMATİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1.              ve                   ise axb kaçtır?

A) 22                      B) 26                       C) 36                      D) 42

2.                            işleminin sonucu kaçtır?

A)                      B)                      C) 2                        D) 5


3.                             işleminin sonucu kaçtır?

A) 20                      B) 2                        C)                                      D)

4.Murat’ın babası, bakkaldan 5 kg’lık pekmez alıyor. Pekmez kabının darası 300 gr olduğuna göre, pekmezin net ağırlığı ne kadardır?

A) 470 gr               B) 4700 gr              C) 47 gr                  D) 5300 gr

5.
 

 

 

 

 

Şekildeki F noktası DC kenarı üzerindedir. ABCD dikdörtgeninin AB kenarının uzunluğu 8 cm. BC kenarının uzunluğu 4 cm olduğuna göre, AEBF karesinin alanı kaç cm2’dir?
A) 16                      B) 24                       C) 32                                      D) 40


     A

 C

 
6.

 

 

 

 

  B

 
 


Şekildeki ABCD dikdörtgeninin AB kenarı, uzunlukları eşit üç parçaya bölünmüştür. CEF üçgeninin alanı 9 cm2 ise, dikdörtgenin alanı kaç cm2’dir?

A) 27                      B) 36                      C) 46                                      D) 54

7. Çevresi 42 cm olan dairenin alanının ’si kaç cm2’dir? (p=3)

A) 94                      B) 98                      C) 84                                      D) 76


8. Şekilde bir kenarı 8 cm olan ABCD karesinin içine en büyük çaplı çember çizilmiştir. Taralı alan kaç cm2’dir?

 C

 

D

 
 

 

 

 


A) 16                        B) 8                        C) 12                                      D) 4


9. Bir  çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı, çıkanın 7 katıdır. Üçünün toplamı 64 olduğuna göre fark kaçtır?

A) 36                      B) 32                      C) 24                                      D) 8

10. 1020 m uzaklıktan bir dağa bağıran çocuk sesinin yankısını kaç saniye sonra duyabilir?

A) 2
B) 4
C) 5
D) 6


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.