Sınıf  : İLKÖĞRETİM 5
   Ders : MATEMATİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Bir çömlek, yarısına kadar pekmezle dolu iken 12 kilogram, 3/4 dolu iken 16 kg gelmiştir. Çömleğin darası kaç kilogramdır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

2. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) 0,9>0,09>2,11>2,01
B) 0,09>0,9>2,11>2,01
C) 2,01>2,11>0,9>0,09
D) 2,11>2,01>0,9>0,09

3. Çevresi 42 cm olan bir üçgende en uzun kenar, diğer kenarların birinden 3 cm diğerinden 6 cm daha uzundur. Buna göre bu üçgenin en uzun kenarı kaç cm'dir?

A) 11
B) 14
C) 17
D) 20

4. Bir ikizkenar üçgenin tepe açısı 70°'dir. Bu üçgenin taban açılarından biri kaç derecedir?

A) 110
B) 70
C) 55
D) 20

5. Aşağıdaki üçgenlerden kaçı çizilebilir?

I. a= 7 cm b= 7 cm c=7 cm
II. a= 5 cm b= 6 cm c=7 cm
III. a= 8 cm b= 9 cm c=5 cm
IV. a= 3 cm b= 6 cm c=9 cm
V. a= 4 cm b= 3 cm c=8 cm

A) 2           B) 3            C) 4            D) 5

6. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)                      B)         
C)                          D)


7.

B

 
 


A                                                                        

Şekildeki herbirinin alanı 18 cm2 olan üç ikiz kenar dik üçgen verilmiştir. Buna göre (AB) doğru parçasının uzunluğu kaç cm.’dir?

A) 30             B) 27       C) 24             D) 18

8. Tolga ile Murat arasında 680 m uzaklık vardır. Murat Tolga'nın sesini kaç saniye sonra duyar? (Sesin saniyedeki hızı 340 m/s)

A) 1
B) 6
C) 4
D) 2

9. m ve n çift sayma sayısı ise aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayı değildir?

A)                               B) m+n                   C) mxn                   D)


10.  işleminin sonucu kaçtır?

A) 1                B) 3             C)        D)   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.