Sınıf  :  İLKÖĞRETİM 5
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. A kümesinin eleman sayısı 11, B kümesinin eleman sayısı 19 ve AnB'nin eleman sayısı 3'ten büyük ise AUB'nin eleman sayısı en fazla kaç olabilir?

A) 30
B) 26
C) 25
D) 24

2. A ve B kümeleri veriliyor. A ÈB'nin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısına eşit ise aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

A) A Ì B
B) B Ì A
C) A ÈB = B
D) A Ç B = Æ

3. 80 kişilik bir grupta 40 kişi matematik kursuna, 19 kişi hem Matematik hem Türkçe kursuna katılmaktadır. 15 kişi her iki kursa katılmamakta ise yalnız Türkçe kursuna katılan kaç kişidir?

A) 25
B) 15
C) 10
D) 5

4. Ardışık 5 tek sayının toplamı 225'tir. En büyük sayı kaçtır?

A) 49
B) 51
C) 53
D) 55

5. 3984 sayısında hangi rakamın sayı değeri basamak değerine eşittir?

A) 4
B) 8
C) 9
D) Hiçbiri

6. Filiz ile Funda'nın yaşları toplamı 26'dır. Funda, Filiz den 4 yaş büyüktür. Filiz kaç yaşındadır?

A) 18
B) 13
C) 12
D) 11

7. Aşağıdaki   sıralamalardan hangisi doğrudur?
A)                                                B)

C)                                                  D)


8.  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4                        B)                      C) 2                        D)


9.      ise a kaçtır?

 

A) 16                      B) 18                       C) 20                      D) 22


10.  ise aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)                     B)                      C)                    D)   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.