Sınıf  : İLKÖĞRETİM 4
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  KÜMELER

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Aşağıdakilerden hangileri küme belirtir?
1-Ege Bölgesi’ndeki iller
2-Bahçedeki bazı çocuklar
3-En güzel mevsim
4-Okulumuzdaki öğretmenler

A) 2 ve 3                B) 1 ve 4                C) 1 ve 3                D) 1,2 ve 4

2. Aşağıdakilerden hangisi boş küme belirtmez?

A) {Æ}                  B) Æ                       C) {  }                        D)           K


3. {0,2,4,6,8} kümesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Çift doğal sayılar
B) Çift sayma sayıları
C) Ardışık çift sayılar
D) Çift rakamlar

4. A= {a,b,k,o,v,ı,c}kümesi veriliyor. Bu kümenin elemanları kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmaz?

A) cadı                  B) bacı                   C) kova                  D) koca


5. K= {iki basamaklı doğal sayılar} kümesi ise S(K) kaçtır?

A) 99                    
B) 91                      C) 90                       D) 89

6. Ebru 14, babası 39 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı, Ebru'nun yaşının 2 katı olur?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

7. Aşağıdakilerden hangisi bir küme oluşturmaz?

A) E = {a,b,c}      

B) M = {D,       ,O}

C) K = {o,m,o}

D) L = {n,a,z,l,ı}


8. Bir sayı 27'ye bölündüğünde bölüm 43, kalan 12'dir. Bölünen sayı kaçtır?

A) 1171
B) 1173
C) 1172
D) 1174

9. “Yüz yedi bin on dokuz” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 107109      B) 170019         C) 107019           D) 170109


10. Aşağıdakilerden hangisi 56108 sayısının çözümlemesidir?

A) (5x1000) + (6x1000) + (1x10) + (8x1)
B) (5x100000)+(6x1000)+(1x100)+(8x1)
C) (5x1000)+(6x1000)+(1x100)+(8x10)
D) (5x10,000)+(6x1000)+(1x100)+(8x1)


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.