Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  MATEMATİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. P(x+2)=x3+3x2+3x+1 ise P (3) değeri nedir?

A) 3        B) 8         C) 27       D) 54      E) 2162. ’u boş olan bir su deposundaki suyun ’i kullanılınca, deponun tamamını doldurmak için 35 lt su gerekmektedir. Buna göre, su deposu kaç lt su almaktadır?

A) 40      B) 45       C) 50       D) 55      E) 60


3. Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının 21 fazlasıdır. Beş yıl sonra, bu annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının katı olacağına göre, bugün büyük çocuk en az kaç yaşındadır?

A) 10      B) 11       C) 12       D) 13      E) 14


4. Bir araç t saatte gideceği yolu, eğer hızını saatte 50 km arttırırsa normalde gideceği yoldan 60 km daha fazla yol alarak gidecektir. Buna göre bu araç yolu kaç saatte almıştır?

A) 1        B) 1,2      C) 2         D) 2,5     E) 3


5. Hacmi 2V lt olan bir havuza dakikada  lt su akmaktadır. Havuzun yarısının kaç dakikada dolacağını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A)                  B)                  C)     D)                 E)


6. %15’lik 270 gr tuzlu su çözeltisine ne kadar tuz eklenirse çözelti %25’lik olur?

A) 20      B) 26       C) 28       D) 30      E) 367. Bir lastik çekilip uzatıldığında, boyu % 15 artıyor. Buna göre, çekilmiş halde 1,8 m olan lastiğin çekilmeden önceki boyu kaç metredir?


A) 0,5     B) 0,6      C) 0,7      D) 0,8     E) 0,98.  ise ’nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) –6/5     B) –5/6          C) –2/15        D) 3/5         E) 15/2


9.  ve 2a+b-c=16 ise a kaçtır?

A) 14      B) 15       C) 16       D) 17      E) 18


10. İki çocuktan birinin bir adımı 5 ile diğerinin bir adımı 7 ile orantılıdır. İki çocuk aynı anda aynı noktadan 10 adım yürüdüklerinde aralarındaki uzaklık 140 cm olduğuna göre, küçük adım atan çocuğun bir adımı kaç cm’dir?

A) 56      B) 40       C) 42       D) 35      E) 28   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.