Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders : MATEMATİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. log7(log6(2log2x))=0 ise x nedir?

A) 16      B) 8         C) 4         D)      E)2. log2=a               log3=b      log 36’nın a  ve b cinsinden değeri nedir?


A) b+2a                 B) 2ab       C) 2(a+b)           D) 4a+b             E) 4a+4b3. ifadesinin eşiti nedir?

A)          B)      C)

D)           E)


4. (-1,2) nin y eksenine göre simetriği olan noktadan geçen ve y eksenine paralel olan doğru denklemi nedir?

A) y-2=0                B) y=-2                  C) x=-1                  

D) x-y+1=0            E) x-1=0


5.log2 (5x-1) +log2x=2 ise x nedir?

A)                 B) 5                        C) 1         D) 4                        E) 36.              ifadesinin eşiti nedir?

A)             B)             C) 0         D) 1                        E) 27.                          ise n sayısı kaçtır?


A) 25                      B) 26                       C) 27       D) 54                      E) 568.  A={1,2,3,4,5,6} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ile 2’den en az biri eleman olarak bulunur?


A) 32                      B) 48                       C) 24       D) 62                      E) 16
9.   5 kırmızı, 2 beyaz top bulunan bir torbadan rastgele çekilen iki topun da aynı renkte olması olasılığı kaçtır?

A) 2/7                 B) 3/20                C)11/21      D) 8/21          E) 11/35


10. A(a-b, a.b) koordinat düzleminde 3. Bölgede ise B(b,a) aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) (1,-2) B) (–2,-3)               C) (2,3)   D) (-3,7) E) (-5,-6)   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.