Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders :  KİMYA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.SORU.1) Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal bir değişme olmamıştır?

a)Hamurun mayalanması    
b)Şekerin kristalleşmesi
c)Ekmeğin küflenmesi
d)Yaprağın sararması     
e)Mumun yanması


Karışım Ayırma yöntemi
I. Zeytinyağı-su Ayırma hunisi
II. Alkol-su Ayrımsal damıtma
III. Tuz- Demir tozu Mıknatıslanma
SORU.2) Yukarıdaki bazı karışımları ayırmak için kullanılan ayırma yöntemleri çeşitleri verilmiştir. Buna göre bu eşlemelerden hangileri doğrudur?

a) Yalnız I   b) Yalnız II   c) Yalnız III   d)I ve II    e) I,II ve III

SORU.3)Hangileri saf madde ve karışımlar için ortak özelliktir?

{  Kütlenin korunması  /   Farklı cins atomlardan oluşma   /   Homojenlik   }

A) Yalnız I   B) Yalnız III   C) I ve II   D) II ve III   E) I-II-III

SORU.4) Sol tabloda maddelerin katı, sıvı, gaz için ayırt edici özellikleri + ile gösterilmiştir. Buna göre sağ tabloda x,y,z maddelerin halleri için hangi sıralama doğrudur?
  Çözünürlük Genleşme Esneklik
x + + -
y + + +
z + - -
A) katı sıvı gaz
B) katı gaz sıvı
C) sıvı katı gaz
D) sıvı gaz katı
E) gaz katı sıvı

SORU.5) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişmeye örnektir?

a)Eterin uçması
b)Suyun donması
c)Yoğurttan ayran yapılması
d)Sütten peynir yapılması
e)Mumun erimesi


SORU.6) Aşağıda verilen örneklerden hangisi aynı cins atomlardan oluşmuştur?

A) NaCl
B) Etil alkol
C) H2O
D) Na
E) Şeker


  Madde Sınıfı
l. Tuzlu su Çözelti
ll. Alkol Bileşik
lll. Demir tozu–kükürt tozu Emilsiyon
lV. Hava Süspansiyon
 
A) I, II
B) II, III
C) Yalnız I
D) I, II,III
E) III, IV

SORU.7) Yukarıdaki madde örneklerinden hangileri doğru sınıflandırılmıştır?

SORU.8) x,y sıvısında çözünürken aynı sıcaklıkta z sıvısında çözünmemektedir? Buna göre;

x,z karışımı homojendir
x,y karışımı çözeltidir
x,z karışımı hetorojendir

A) Yalnız II   B) I, II  C) I, III  D) II,III  E) I, II, III

SORU.9)  Aşağıda verilen karışımlardan hangisi ayrımsal damıtma ile ayrılması en uygundur?

A)Tuzlu su
B)Etil alkol-su karışım
C)Demir tozu-kükürt tozu
D)Naftalinli su
E)Zeytinyağlı su


SORU.10) Aşağıdakilerden hangisi bileşik ve karışımların ortak özelliğidir?

A)Homojendirler
B)Bileşenleri arasında sabit oran vardır
C)Belirli formüller vardır
D)Fiziksel yöntemlerle bileşenlere ayrılırlar
E)Farklı cins atomlardan oluşmuşlardır

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.