Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders :  KİMYA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1) 50 0C’de 200 g. su ve 40 g x kullanılarak hazırlanan çözeltiyi doygun hale getirmek için ne kadar x maddesi eklenmelidir?
( X katısının 50 0C’deki çözünürlüğü 80 g/100g sudur)

a) 160
b) 100
c) 120
d) 80
e) 60

SORU.2) Ayrımsal damıtma yapılacak karışımlarda maddeler hangi özellik bakımından farklı olmalıdır?

a) Öz kütle
b) Çözünürlük
c) Erime noktası
d) Kaynama noktası
e) Hacim

SORU.3) Demir tozu – yemek tuzu – naftalin karışımını birbirinden ayırmak için

I. Su ilavesi
II. Süzme
III. Mıknatıslanma
IV. Su buharlaşması
işlemlerinin uygulama sırası ne olmalıdır?

a) II,I,III,IV  b) II,I,IV,III  c)IV,I,II,III  d)III,II,I,IV  e) III,I,II,IV

SORU.4) Yemek tuzunun bileşenleri olan sodyum ve kloru ayırmak için aşağıdaki işlemlerden hangileri hangisi uygulanmalıdır?

a) Ayrımsal damıtma
b) Ayrımsal kristallendirme
c) Yoğunlaştırma    
d) Elektroliz
e)Suda çözme

SORU.5) 
I. X katısı 20¸C’de erimektedir.
ll. Y maddesi elektroliz edildiğinde kendisinden farklı maddelere ayrışmaktadır.
lll. Z katısı ısıtıldığında 2 farklı bileşik oluşturmaktadır.

Yukarıda verilen bilgilere göre X,Y,Z’den hangisinin bileşik olduğu kesindir?

a) Yalnız X b) Yalnız Y c) Yalnız Z  d) Y ve Z  e) X,Y,Z

SORU.6)Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir?

A) Toprak
B) Hava
C) Deniz suyu
D) Mutfak Tuzu
E) Kolonya

SORU.7) Nötral X atomunun (+1) yüklü ve (-1) yüklü iyonları için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) +1 yüklü iyon katyondur
B) +1 yüklü iyonun  sayısı daha azdır
C) –1 yüklü iyonun çapı daha büyüktür
D) –1 yüklü iyonun proton sayısı +1 yüklü iyonun proton sayısına eşittir
E) +1 yüklü iyonun çekirdek yükü daha azdır

SORU.8) Aşağıdakilerden hangisi aynı koşullarda metangazı (CH4) ve propon gazı (C3H8) için farklılık göstermez.

A)Çözünürlük  
B)Özkütle 
C)Genleşme katsayısı  
D)Bir molekülündeki atom sayısı 
E)Yoğunlaşma noktası

SORU.9)  Elektron sayısı ve yükü bilinen bir iyonun aşağıdaki özelliklerinden hangisi bilinemez?

*Çekirdeki yükü
*Periyodik cetveldeki yeri
*Kütle numarası
*Nötron sayısı
A) I-II B) II-III  C) II-IV  D) III-IV  E) I-III-IV

   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.