Sınıf  : LİSE 1 (9)
   Ders : KİMYA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.SORU-1)  Aşağıdakilerden hangileri homojendir?
I. Saf şeker
II. Şeker çözeltisi
III. Kireç su süspansiyonu
IV. Yağ su emülsiyonu

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV
SORU-2) Aşağıdakilerden hangisi katı sıvı ve gazlar için ortak ayırt edici özelliktir?

A) Kütle
B) Hacim
C) Öz kütle
D) Esneklik
E) Sıcaklıkla genleşme

SORU-3) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişmedir?

A)İyotun süblimleşmesi
B)Suyun donması
C)Mumun yanması
D)Mumun erimesi
E)Bakır metalinin elektrik akımını iletmesiSORU-4) Demir (II) oksit ve kurşun (IV) oksit bileşikleri hangileridir?

A) FeO2 / PbO2
B) FeO / PbO2
C) FeO / Pb2O2
D) Fe3O4 / Pb2O
E) Fe2O3 /Pb O


SORU-5) 1.5 gr. x ile 1.5 gr y elementi tepkimeye girdiğinde 0,3 gr y artıyor. Bu bileşikte x/y oranı nedir?

A) 5/4   
B) 3/4   
C) 5/2   
D) 4/3
E) 5/3

SORU-6) Bir bileşiğin formülüne bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak anlaşılamaz?

A)Hangi elementlerden oluştuğu
B)Yüzde bileşimi
C)Fiziksel hali
D)Bileşiği oluşturan elementlerin atom sayıları
E)Elementlerin birleşme oranları

SORU-7) Aşağıdaki maddelerden hangisi kimyasal yöntemlerle daha basit bir maddeye dönüşemez?

A) CO2
B) Cu
C) H2O
D)H2SO
E) NaCl

SORU-8) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir olaydır?

A)Demirin paslanması
B)Suyun buharlaşması
C)Karbondioksit gazının kireç suyunu bulandırması
D)İçine metal daldırılan asit çözeltisinden gaz çıkışı olması
E)Kömürün yanması

SORU-9) CO2 gazının sudaki çözünürlüğü aşağıdaki koşullardan hangisinde en yüksektir?

Sıcaklık (0C) Basınç (atm)
A) 20          1
B) 20          2
C) 50          1
D) 50          2
E) 100         1

SORU-10) CaCO3 (kalsiyum karbonat) katısının suda çözünmesi sırasında
*Çözeltiyi ısıtmak
*Katıyı toz haline getirmek
*Çözeltiye su eklemek
*Basıncı arttırmak
İşlemlerinden hangileri uygulandığında katının çözünürlüğü değişebilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız IV    C)I ve III    D) I, III ve IV        E) III ve IV


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.