Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  KİMYA
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1) {I. 0,2 mol CH4 gazı}{II.N. k. da  2.8 hacim kaplayan CH4 gazı }{III. 3. 01x 1022 molekül CH4 gazı }

      Yukarıdaki CH4 gazı miktarları küçükten büyüğe doğru nasıl dizilir?   (CH4 = 16)

A) I, II, III              B) II,III,I    C) III,I,II    D) III,II,I                E) II,I,III


 SORU.2) Aşağıdakilerden hangileri açık uçlu manometrede sıvı düzeyleri arasındaki  h farkını değiştirir?

I. Gazın sıcaklığını değiştirme

II.  Manometre borusunun kalınlığını değiştirme

III. Sıvının cinsini değiştirme

A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) I ve II    D) I ve III   E) II ve III


SORU.3) Bir gazın belli bir sıcaklıkta kütlesi ve basınç hacim çarpımı  (PV) verilirse bu gazın; {I. Mol sayısı,      II. Mol kütlesi  III. Öz kütlesi             IV. Moleküllerindeki atom sayısı }  hesaplanabilir. yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II       B) I ve III       C) I ve IV   D) II ve III E) III ve IV


SORU.4) x ve y elementleri XY bileşiğini oluşturmak üzere kütlece   oranında birleşmektedir. Buna göre 6.3 gr x ile 6.3 gr y nin tepkimesinden en çok kaç gr. bileşik oluşur?

A) 12.6                   B)10.0    C) 9.0      D) 6.3                     E)2.7


SORU.5) Isınma eğrileri aşağıdaki  gibi olan homojen sıvılardan hangileri çözeltidir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III C) I ve II  D) I ve III  E) II ve III


SORU.6) Bir atom  elektron alırsa {I. Çapı büyür / II. Atom numarası büyür/ III. Kimyasal özelliği değişir / IV. Katyon haline geçer } nitelemelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II   B) II ve III    C) I ve III   D) II ve IV  E) III ve IV


SORU.7)   ve     izotop çifte    ve    izobar çifte  ve     izoton çifte birer örnektir. Buna göre;  I.    ile   birbirinin izotopu II.  ile  birbirinin izotonu  III.  ile  birbirinin izobarı olan çiftlerdir; Yargılarından hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) I ve II     D) I ve III     E) I, II ve III


SORU.8) {X: 1s2  2s1 }    {Y: 1s2  2s2  2p5 }        {Z: 1s2  2s2  2p6  3s2  } yukarıda elektron düzenleri belirtilen  X,Y,Z elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X ve Z elementleri elektriği iletir.

B) X ve Y elementleri aynı periyottadır.

C) İçlerinde iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Z’dir

D) Y bir p bloku elementidir.

E) Z ile Y aralarında ZY2 formülünde bileşik oluştururlar. ,


SORU.9) Aşağıdaki olaylardan hangisi endotermik (ısı alan) bir olaydır?

A) Bir sıvının donması

B) Atomlarından kararlı bir molekülün oluşması

C) Doğal gazın yanması

D) Katı naftalinin  süblimleşmesi

E) Asit çözeltisinin boz çözeltisiyle nötrleşmesi


SORU.10) N.k. da 11,2 litre hacim kaplayan SO3 gazı toplam kaç L atom içerir. ( L: Avagatro sayısı)

A) 1/2L        B) 1L       C) 2L                      D)3L                E)4L   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.