Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖÖS'YE YÖNELİK)
   Ders :  KİMYA
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1)
Gaz      Kısmi Basınç       Ortalama hız

C2.................H6.................P1.................V1
C3.................H8 ................. .................P2 .................V2
Kapalı sabit hacimli bir kapta yukarıdaki ideal gazların mol sayıları eşittir. Buna göre gazların kısmi basınçları ile ortalama hızları arasındaki doğru bağıntı aşağıdakilerden hangisidir.
A) P1>P2 ve V1>V2
B) P2>P1 ve V2>V1
C) P1=P2 ve V2=V1
D) P1=P2 ve V1>V2
E) P1=P2 ve V1

SORU.2) Bir bileşiğe ait, elementlerin kütlece birleşme oranı bilinmektedir. Buna göre;
I. Molekül ağırlığı
II. Elementlerin kütlece yüzde oranı
III. Basit formulü
Niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II      D) I, III      E) II, III

SORU.3) Bir tek molekülünün kütlesi gram olan bir gazın N.S.A da 11,2 litresi kaç gramdır.   (Avagatro sayısı 6,02x1023)

A) 16         B) 16x6,02x1023     C) 32        
D) 32x6,02x1023  E)


SORU.4)
I. 0,5 mol H2 gazı
II. N.S.A da 5,6 lt hacim kaplayan NO3
III. 28 gr N2 gazı (N:14)
Yukarıda verilenlerden hangileri Avagatro sayısı kadar atom içerir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II      D) I ve III      E) I, II, III

SORU.5)Aşağıdaki bazı maddelerin erime ve kaynama noktaları verilmiştir.
Madde E.N.(0C) K.N. (0C)

X ............-30............ 60
Y ..............5............ 150
Z ............100............ 220
Bunlardan hangisi ya da hangileri oda koşullarında (250C) sıvı halde bulunur?

A) x      B) x,y      C) x,y,z      D) y,z      E) y

SORU.6)Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Heterojen karışımıdır?

I. Su-Buz II. Azot, oksijen III. Benzin IV. Su - Tebeşir

A) Yalnız I      B) I ve IV      C) II ve III      D) I ve III      E) III ve IV

SORU.7)
X+1 : 1s2 2s2 2p6
Y : 1s2
Z : 1s2 2s2
Q -2 : 1s2 2s2 2p6
Yukarıdaki elementler için hangisi yanlıştır?
A) Y bir soygazgır.
B) Z elementi 2. peryot II A grubundadır.
C) En iyi metalik özellik gösteren x dir.
D) Q II A grubundadır.
E) X IA grubundadır.

SORU.8)X2 y bileşiğinde X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı 4/9'dur. Eğer 40 gr x ile 45 gr. y kullanılırsa en çok kaç gr X2Y elde edilir?

A) 20      B) 45      C) 65      D) 80      E) 85

SORU.9)Sıcaklıkları aynı olan farklı gaz moleküllerinin hangi özellikleri eşit olursa ortalama hızları eşit olur?

A) Hacimleri    B) Mol sayıları    C) Kütleleri    D) Molekül kütleleri    E) Basınçları

SORU.8)Na2 Cr2O7 + 2Y ®2 Na2CrO4 + H2O denkleminde Y yerine hangisi gelir?

A) Na2CO3    B) Cr2O3     C) NaOH    D) Na2O    E)NaCl


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.