Sınıf  :  LİSE 3 (11) (ÖSS' YE YÖNELİK HAZIRLANMIŞTIR)
   Ders :  KİMYA
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1) 400 cm3 hacmindeki bir buz kalıbı tamamen eriyerek kaç cm3 su olur? (dbuz=0,9 gr/cm3, dsu=1gr/cm3)

A) 400        B) 360       C) 300       D) 240        E) 180


SORU.2)Eşit kollu olmayan bir terazide bir cismin önce sol kefeye, sonra sağ kefeye konularak denge sağlanıncaya kadar her iki durumda kefelere sırasıyla 100 gr ve 81 gr konuluyor. Cismin gerçek kütlesi kaç g'dır?

A) 90         B) 95         C) 96         D) 98         E) 99


SORU.3)
I. Sıcaklıkla genleşme katsayıları
II. Hacimleri
III. Kaynama noktaları

Aynı sıcaklıkta kütleleri bilinen ik saf sıvı için yukarıdakilerden hangileri ayırt edici özellik olabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) I ve II         D) II-III         E) I-II-III


SORU.4)Nötr izotop atomlara ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Proton ve elektron sayıları aynıdır
B) Atom numaraları aynı kütle numaraları farklıdır
C) Çekirdek yükleri farklı nötron sayıları aynıdır
D) Nötron sayıları farklı elektron sayıları aynıdır
E) Kimyasal özellikleri aynıdır


SORU.5) I2 (k) ® I2 (g)
Yukarıdaki denklem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sublimleşme olayıdır
B) Dışarıdan ısı alır
C) Düzensizlik artmıştır
D) Kimyasal bir değişmedir
E) Katı halde ısıtılan iyot sıvılaşmadan gaz haline geçer

SORU.6)Karışımı oluşturan x,y,z maddelerini birbirinden ayırmak için karışıma sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor.
- Süzülüyor x süzgeç kağıdında kalıyor
- kaynatılıyor y buharlaşıyor z kalıyor
Buna göre x,y,z maddeleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?
          x             y               z
A) şeker...........Su..............naftalin
B) su..............şeker...........naftalin
C) naftalin........su..............şeker
D) naftalin........şeker...........su
E) şeker...........naftalin........su

SORU.7) x gazının değişik basınç ve sıcaklıklardaki çözünürlükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Gazın çözünürlüğü Basınç Sıcaklık
x1 P 2t
x2 2P t/2
x3 2P t
Buna göre bu gazın çözünürlükleri arasında doğru ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) x2>x3>x1 B) x3>x2>x1 C) x3>x1>x2 D) x2>x1>x3 E) x1>x2>x3

SORU.8)X ve Y'den oluşan 2 bileşikten birincide kütlece %50 X ikinci de kütlece %75 Y bulunuyor. Birinci bileşiğin formülü X2Y olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X2Y5     B) X2Y3     C) XY2     D) X2Y     E) X2Y4    

SORU.9)Eşit sayıda elektron içeren X+2 Y Z-3 tanecikleri için

I. Atom numarası en az olan Z'dir
II. İyon çapı en küçük olan X+2'dir
III. X+2 iyonu kalyon Z-3 iyonu anyondur
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II    D) II ve III    E) I-II-III

SORU.10) x atomu x-2 iyonuna y+2 iyonu y atomuna z-2 iyonu z+2 iyonuna
dönüştürüldüğünde hangilerinde elektron sayısı artmış olur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I ve II    E) II ve III


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.