Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders : KİMYA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarılar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1)Şekilde monometre kabında kaç mol O2 gazı vardır?

 

 

A) 0,05            B) 0,10            C) 0,15            D) 0,20           E) 0,50


SORU.2)Aşağıdakilerden hangisinin sıcaklığı her zaman 00C değildir?

A) Bir atmosfer basınç altındaki arı su-buz karışımının
B) Normal koşullar altındaki bir gazın
C) Sıcaklığı 273 K olan katı- sıvı dengesinin
D) Sıcaklığı 273 K olan bir gazın
E) 22,4 litre hacmindeki bir mol gazı

SORU.3)Aşağıdaki kaplar arasındaki musluklar açılırsa, sistemdeki basınç kaç atm olur?
  A) 11
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

SORU.4) NK’da 16 gramı 11,2 L hacim kaplayan gazın , 546 0C’deki basınç-hacim çarpımı kaç atm L ‘dir?

A) 5,6
B) 22,4
C) 33,6
D) 44,8
E) 67,6

SORU.5)C (K) + CO2  (g)  ® 2 CO (g)   tepkimesinde, 150 g CO2 gazının %22’sinin tepkimeye girmesiyle oluşacak CO gazının NK’da hacmi kaç litredir?    (CO2 : 44 g/mol)

A) 11,2            B)16,8             C)22,4             D)33,6             E)44,8SORU.6) N2 + 3H2 ® 2NH3  tepkimesine göre 7 gram N2 ve 7 gram H2’nin tepkimesinden elde edilecek amonyak (NH3) gazının NK’da hacmi kaç litre olur?  (N=14  H=1)

A) 11,2            B)22,4             C)33,60           D)44,8             E)56,2SORU.7)  H2SO4 + 2Na HSO3 ® x+2SO2 + 2H2O  denkleştirilmiş denklemdeki x yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Na2 S          B) NaSO3       C) NaHSO3     D)Na2SO4       E) NaSO4SORU.8) CH4 gazı      CH4 + 2O2 ® CO2+ 2H2O     tepkimesine göre yakılırsa 80 g. CH4’ten kaç g su elde edilir?

A)60                B) 180             C)320              D)90                E)100
SORU.9) X sıvısının kaynama noktası 50 0C’dir. Y sıvısının kaynama noktası X sıvısından yüksektir. Z sıvısının ise uçuculuğu en fazladır. Buna göre X,Y,Z sıvılarının aynı sıcaklıktaki buhar basınçları arasındaki ilişki hangi seçenekte verilmiştir?

A) Z>X>Y      B)X>Z>Y       C)Y>Z>X       D)Z>Y>X       E)X>Y>Z
SORU.10) Kütlece %75 lik şekerli su çözeltisinden 30g alınıyor. Alınan çözeltideki  şeker kütlesinin su kütlesine oranı nedir?

A)  3                B)4                  C)1/3               D)1/4               E)3/4   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.