Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders : KİMYA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.SORU.1)  8 gr. CH4 de kaç H atomu vardır?  ( N= 6.02 x 1023)      C: 12  H:1 

A) N               
B) 2N             
C) 4N             
D) 8N             
E) 16 N

SORU.2)         Yukarıdaki çekirdek tepkimesinde x taneciği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pozitron      B) Elektron      C) Döteryum    D) Proton        E) AlfaSORU.3) Sabit sıcaklıkta musluk açıldığında manometredeki civa seviyesi farkı kaç cm.Hg. olur?

a)76            
b)152             
c)1             
d)760
e)7.6

SORU.4) Bir tuzun suda çözünme ısısı –4.8 kkal/mol’dür. 50cm3’lük çözelti hazırlanırken 0.24 kkal  ısı açığa çıktığına göre çözeltinin molar derişimi nedir?

a)0.01         
b)0.1         
c)1           
d)0.2             
e)0.02

SORU.5) Radyoaktif bir elementin başlangıçtaki miktarı 32gr.dır.  3 kez yarılandığında bozunan   madde miktarı ile kalan madde miktarı arasındaki fark nedir?

a)28            
b)24         
c)4           
d)8            
e)16

SORU.6)300gr. %20’lik çözeltiye ayrı ayrı  1.Kaç gram madde eklenirse,   2.Kaç gram su buharlaştırılırsa çözelti   %25’lik olur?
    1             2
a) 30           60
b) 20           60
c) 20           80
d) 30           90
e) 15           40

SORU.7)   2 L hacmindeki kap 00C’de 8g. X gazı ile doludur. Bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (He=4, O=16, S=32, H=1, C=12)

a)He               
b)O2               
c)CH4             
d)SO2             
e)SO3

SORU.8) Bir katının 250C’de doymuş çözeltisi kütlece %30’luktur. Aynı sıcaklıkta 14g. suda bu katıdan en fazla kaç g. çözünebilir?

a)4.2               
b)6.0               
c)8.4               
d)9.0               
e)12.0

SORU.9) 5L N2 ile 12L H2 gazlarından aynı şartlarda en fazla kaç litre NH3 gazı oluşur?

a)4                  
b)6                  
c)8                  
d)10                
e)17

SORU.10) 2α ve 2β ışıması yapan bir radyoaktif elementin atom ve kütle numarası nasıl değişir?
      Atom no                Kütle no
a) 4 azalır                     8 azalır
b) 4 artar                     6 azalır
c) 2 azalır                     8 azalır
d) 6 azalır                     8 azalır
e) 2 artar                      6 azalır


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.