Sınıf  :  LİSE 2 (10)
   Ders : KİMYA

   Bu testin süresi 20 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


SORU.1) Bir fiziksel olay esnasında aşağıdaki maddenin özelliklerinden hangisinde bir değişiklik olmaz?

I. Kütlesi
II. Hacmi
III.Şekli
IV. Molekül yapısı

a) I ve II         b) II ve III         c) I ve IV         d) I ve III         e) III ve IV

SORU.2)Aşağıdakilerden hangisi bir sıvının kaynama noktasını etkileyen faktörlerden değildir?

A) Madenin saflığı
B) Maddenin cinsi
C) Maddenin miktarı
D) Dış basınç
E) Sıvının buhar basıncı

SORU.3) 00C de fiziksel halleri verilen maddelerin donma noktalarının büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

Sıcaklık (0C)
A B C
0 Sıvı Katı Sıvı
Katı
 
A) A B C
B) B C A
C) C B A
D) A C B
E) C A B

SORU.4)

I. HBr   II. Br2O   III. H2O   IV. H Br O   V. BrO2

Yukarıdaki maddelerin hangi ikisi arasında katlı oran ilişkisi vardır?

A) I ve II         B) II ve IV       C) I ve III        D) II ve V        E) IV ve V


SORU.5) Aşağıdaki tabloya göre hangi elementler birbirinin izotopudur?
   E A.N. K.N.
X- 18 35
Y  18 35
Z+1 18 39
Q-2 20 36
  A) X ve Y
B) Yve Z 
C) Y ve Q
D) Z ve Q
E) X ve Q

SORU.6)

Hacmi V mutlak sıcaklığı T olan bir miktar CH4 gazının basıncı hangi durumda 4 katına çıkar?
  Hacim Mutlak Sıcaklık
a) 4V T/2
b) 2V 3T
c) V/2 4T
d) 2V 8T
e) 4V 2T

SORU.7)  iyonunun proton (P) nötron (n) ve elektron (e) sayıları arasındaki doğru bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

A) n>p>e         B) e>n>p         C) n>p=e         D) e>p>n         E) p>n>e

 


SORU.8)         x: 1s2 2 s2  2p6 3s1 olarak veriliyor.       Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
 I. x+  iyonunda 12 vardır.
II. 7A grubu elementi ile XY bileşiğini yapar.
III. IIIA grubu elementidir


A) I                  B) II                 C) III               D) I ve III                    E) II ve III

SORU.9) Normal koşullarda 5.6 lt si x gram olan gazın molekül ağırlığı nedir?

A) 1/4x
B) 4x
C) 1/8x
D) 8x
E) 2x

SORU.10) Bir x katısının 300C’deki suda çözünürlüğü 45gr/100ml’dir. 300C’deki 1.5 lt suda doymuş çözelti elde etmek için kaç gram x çözünebilir?

A) 30               B) 250             C) 675             D) 800                         E) 1150


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.