Sınıf  : LİSE 1 (9)
   Ders :  FİZİK
   Konu:  KARMA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Şekildeki eşit kollu terazi dengede kalabilmesi için binici kaçıncı bölmeye getirilmelidir? (Her bir bölme arası 5 gr’lık fark oluşturmaktadır?

A) 1        B) 2         C) 3        D) 4        E) 5


2. Özkütlesi d ve 3d olan sıvılar eşit kütlede karıştırıldığında karışımın özkütlesi d1, eşit hacimde karıştırıldığında karışımın özkütlesi d2 ise d1/d2 oranı ne olur?

A) 3/4     B) 1/2      C) 1        D) 2        E) 4/3


3. Kütle hacim grafiği verilen x-y sayılarından eşit hacimde aldığımızda karışımın özkütlesi kaç gr/cm3?

 


 

 

 

 

 <

A) 0,5     B) 1         C) 1,5     D) 2        E) 3


4. –30°C kaç °F olur?

A) –22    B) –32     C) 22      D) 32      E) 12


5. Sıcaklıkları 10°C ve 40°C olan sulardan sırasıyla 20 gr ve 30 gr alınarak bir karışım yapılıyor. Elde edilen karışımın denge sıcaklığı kaç derecedir?

A) 28°C                  B) 30°C C) 44°C                  D) 56°C                  E) 60°C


6. 20°C’de hal değiştiren 40 gr kütleli bir maddenin hal değiştirme ısısı L kaç cal/gr dır?

t(°C)

 
 

 

 

 

 


A) 10                      B) 20              C) 30               D) 40              E) 50


7. X,Y,Z maddelerinin ilk boyları, sıcaklık artışı ve boylarındaki değişme tabloda verildiğine göre bu maddeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

 

İlk boy

Sıcaklık artışı

Boydaki değişme

X

L

t

2L

Y

2L

t

2L

Z

2L

2t

4L

A) x farklı, y ve z aynı olabilir B) x ve y aynı, z farklı olabilir

C) x ve z aynı, y farklı olabilir D) Hepsi aynı olabilir E) Hepsi farklı olabilir


8.Dengede olmayan bir terazinin bir kefesinde 81 gr, diğer kefesinde 36 gr gelen bir cismin gerçek kütlesi nedir
A) 36          B) 22             C) 54            D) 45               E) 28


9. Yüklü iletken bir cisim yüklü bir elektroskoba yaklaştırılınca yapraklarının biraz kapandığı gözleniyor Bu cisim elektroskoba dokunursa aşağıdakilerden hangileri gözlenebilir ?
I) Biraz açılma
II) Biraz kapanma
III) Kapanıp açılma

A) II ve III          B) I ve II         C) I, II ve III         D) Yalnız I         E) Yalnız III

10. 30cm3'ü 24 gr gelen X sıvısı ile 70 cm3'ü 66 gr gelen Y sıvısı karıştırılıyor. Karışımın özkütlesi kaç gr/cm3'tür?
A) 0,45              B) 0,60               C) 0,72               D) 0,90               E) 0,96


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.