Sınıf  :  LİSE 1 (9)
   Ders :  FİZİK
   Konu:  KARMA
   Hazırlayan:  SAMİN ÇANKAYA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. x,y,z maddeleri ile ilgili kütle, aldığı ısı ve sıcaklık değişimi ile ilgili değerler tablodaki gibidir. Bu maddelerin öz ısıları Cx, Cy, Cz arasındaki ilişki nedir?

 

Isı

Kütle

Sıcaklık değişimi

x

2 Q

M

t 0C

y

3 Q

2m

3 t 0C

z

Q

M

2 t 0C

a) Cx>Cy>Cz  b) Cx<Cy<Cz  c) Cx=Cy=Cz d) Cx<Cy<Cz   e) Cx>Cy=Cz


2. İki küresel cismin hacimleri oranı 1/8 ise yarıçapları arasında nasıl bir ilişki vardır?

a) r1=3 r2      b) r1= r2              c) r2=2 r1       d) r1=8 r2        e) r2=8 r1


3. Silindirin yarıçapı r1 ,yüksekliği h1,hacmi V1’dir.Yarıçapı iki katına çıkarıp, yüksekliği yarısına indirdiğimizde hacmi V2 oluyor.
Buna göre  V1  /  V2  oranı nedir?

a)            b) 2             c) 1            d) 4         e)      


4. Öz ısısı 0,3 cal/gr 0C olan bir cisme 300 calorilik ısı verilince sıcaklığı 10 0C’dan   600C a  çıkıyor. Bu cismin kütlesi kaç gr   dır?

a) 25       b) 20       c) 15       d) 10       e) 30


5. Aşağıdakilerden hangisi katılar  için ayırt edici özellik değildir?

a) Öz kütle             b) Esneklik            c) Termik iletkenlik

d) Erime noktası                                                  e) Hacim

6. Bir küpün boyutu a ile bir kürenin yarıçapı r arasında a=2r bağıntısı varsa küpün hacmi V1' in kürenin hacmi V2'ye oranı kaçtır ?

a)             b) 2            c)        d) 3       e) 8


7. Bir kabın 2/5 i öz kütlesi  2 gr/cm3 , 1/5 i öz kütlesi 3 gr/cm3  , kalan öz kütlesi 4 gr/cm3 olan sıvı ile dolduruluyor. Karışımın öz kütlesi nedir?

b)3          b)4          c)2          d)6          e) 3/2


8. Dengede olmayan bir terazinin bir kefesinde 81 gr, diğer kefesinde 36 gr gelen bir cismin gerçek kütlesi nedir

a) 36       b) 22       c) 54       d) 45       e) 28


9.    Kütle hacim grafikleri verilen x-y sıvılarından    bir karışım oluşturuluyor. Bu karışımın öz kütlesi ne olabilir?

a) 2’den büyük    

b) 2        

c) 1

d) 2 ile 1 arası       e) 1’den küçük


10. Bir şişe boşken 120 gr, su ile doluyken 240 gr, sıvı ile doluyken 300 gr geliyor. Sıvının öz kütlesi nedir?

a) 1,2      b) 0,3      c) 1,5      d) 2,4      e) 1   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.