Sınıf  : LİSE 1 (9)
   Ders : FİZİK
   Konu: KARMA
   Hazırlayan:  SAMİN ÇANKAYA

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1. Terazinin bir kefesine konulduğunda 36 gr. diğer kefesine konulduğunda 100 gr. gelen cismin gerçek kütlesi kaç gr'dır?

a) 60
b) 68
c) 72
d) 58
e) 100

2. Özkütlesi bilinmeyen x sıvısı ile özkütlesi 1gr/cm3 olan y sıvısından 100'er gr alınarak özkütlesi 3/2 gr/cm3 olan yeni bir sıvı elde ediliyor. X sıvısının özkütlesi nedir?
a) 6
b) 3
c) 5
d) 5/2
e) 4

3. Havada 80gr, suda 40 gr gelen bir cisim, özkütlesi 0,8 gr/cm3 olan alkolde kaç gr gelir?

a) 8
b) 16
c) 32
d) 48
e) 80

4. Bir şişe boşken 40 gr., su ile doluyken 80 gr, özkütlesi bilinmeyen bir sıvıyla doluyken 100 gr geliyor. Buna göre sıvının özkütlesi kaç gr/cm3'tür?

a) 0,5
b) 0,8
c) 1,5
d) 2
e) 2,5

5. Bir maddenin hangi özelliği ortam koşullarına göre değişmez?

A) Kütle
B) Hacim
C) Yoğunluk
D) Esneklik
E) Ağırlık

6. Hangi sıcaklıkta fahranhayt derecesi ile santigrat aynı sayıyı gösterir?

a) +40
b) +50
c) -30
d) -60
e) -40

7. 00C 'deki 60 gr buzu 600C'de su haline getirmek için kaç kalori gerekir?
Csu= 1cal/gr0C
CBuz= 0,5 cal/gr0C LBuz= 80 cal/gr

a) 3600
b)4800
c) 8000
d)8400
e) 9000

8. Dünyadaki kütlesi M ve ağırlığı G olan cismin aydaki kütlesi Mı ve ağırlığı Gı ise ;

I. G=Gı
II. M=Mı
III. M>Mı

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I           B) YalnızII           C) Yalnız III           D) I ve II           E) I ve III


9. Bir cismin kütlesi ile öz ısısının çarpımı aşağıdakilerden hangisini verir?

a) Sıcaklık
b) Isı
c) Isı sığası
d) Genleşme
e) Erime

10. Sıcaklığı 150C olan 20kg su ile sıcaklığı 500C olan 30 kg su karıştırılıyor. Isı kaybı olmadığına göre karışımın son sıcaklığı kaç 0C olur?

(Csu= 1cal/gr0C)

A) 36           B) 46            C) 26            D) 16            E) 56


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.