Sınıf  : LİSE 3 (11) (ÖSS'YE YÖNELİK)
   Ders :  FİZİK
   Konu:  KARMA
   Hazırlayan:SAMİN ÇANKAYA  

   Bu testin süresi 15 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarilar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını hata@testleronline.com adresine email atarak bildirin.


1.     Şekildeki sistemde x sürtünmeli yol 2 saniyede alındığına göre x kaç metredir? (g=10m/sn2)

A) 20                B)15                 C) 10     D) 5        E) 25


2. Yukarıya doğru 20m/sn hızla yükselmekte olan bir balon yerden 60 m kadar yükseklikte iken bir cisim serbest bırakılıyor. Cisim yere hangi hızla çarpar?

A) 20                 B) 25                  C) 40                  D) 30                 E) 60


3. 50 cm uzunluğundaki bir ipe bağlı 100 gr kütleli cisim yatay düzlemde 10 m/sn’ lik sabit hızla dönmektedir. Cisme etkileyen merkezcil kuvvet kaç N olur?  

A) 2                   B)5                     C) 10                  D)50                  E) 20


4. Kütlesi 2 kg olan hareketli bir  cismin kinetik enerjisindeki değişim 40 juldür. Cismin ilk hızı 3 m/sn olduğuna göre son hızı nedir?

A) 7                   B) 4                    C) 5                    D)14                  E)21


5. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri skaler  büyüklüktür.

I. Elektrik alanı       II. Elektriksel potansiyel       III. Enerji

A) Yalnız I       B) Yalnız II            C) I-II              D) II-III           E) I-II-III


6.Şekildeki devrede tüm lambalar özdeştir. Anahtarlar açıkken yanan lambalardan hangisi ya da  hangileri tüm anahtarlar kapatıldığında yanar?

    A) Yalnız 1                        B) 1ve 5                                
C) 1,4 ve 5           
         D) 1,2,3 ve 5                            E) 1,2,3,4 ve 5


7.      Şekildeki    I ışını  III. ayna ile kaç derecelik  açı yaparak  yansımaya uğrar?

A)  200               B) 500               C)400        

D) 300                     E)100


8. 1.  İki vektörün bileşkesinin maximum değeri 16 cm minimum değeri 2 cm’dir. Bu vektörlerin büyüklükleri kaçar cm’dir?

A) 10;6                  B) 8;8                  C) 9;7                D) 14;2            E) 11;5


9. Evinden çıkan çocuk evlerinin güney batısında evden 200metre uzaklıktaki parka gidiyor. Çocuk parka vardığında batı yönünde kaç metre yer değiştirmiş olur? (Sin45°=cos45°=)

A) 200                    B) 200       C)100        D) 100          E) 160


10.

I. G1 gözlemcisi G2 ve G3’ü görebilir.

II. G2 gözlemcisi kendisi ve G3’ü görebilir

III. G3 gözlemcisi yalnız kendisini görebilir.

Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II        E) II ve III


   
 
En iyi Internet Explorer 4.0 800x600 ekran çözünürlüğü ile izlenebilir.